บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

<h1>การเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานติดตั้งกล้องวงจรปิดป้องกันไว้ลดการสูญเสีย</h1

การเกิดอุบัติเหตุของงานติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่ละครั้งย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียแก่โรงงานที่กำลังดำเนินการติดตั้งและบริษัทที่รับติดตั้งกล้องวงจรปิด นอกจากในรูปของค่าใช้จ่ายสำหรับคนงานที่ประสบอันตราย ซึ่งสามารถคำนวณเป็นเงินได้โดยตรงจากค่ารักษาพยาบาลค่าทำขวัญหรือเงินทดแทนแล้วบริษัทยังต้องสูญเสียเวลาในการทำงานที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก แม้ว่าจะไม่มีผู้บาดเจ็บก็ตาม จากจำนวนเงินทดแทนที่ต้องจ่ายสำหรับการบาดเจ็บล้มตายอันเนื่องมากจากการเกิดอุบัติเหตุ จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินทดแทนที่ต้องจ่ายแต่ละปีเป็นตัวเลขที่สูงมากนับว่าเป็นความสิ้นเปลืองที่น่าเสียดายยิ่ง

การเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานติดตั้งกล้องวงจรปิดป้องกันไว้ลดการสูญเสีย

ความสูญเสียทางตรงและทางอ้อม

1.ความสูญเสียทางตรง หมายถึง จำนวนเงินที่ต้องจ่ายไปอันเกี่ยวเนื่องกับผู้ได้รับบาดเจ็บโดยตรง จากการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่

- ค่ารักษาพยาบาล

- ค่าเงินทดแทน

- ค่าทำขวัญ ค่าทำศพ

- ค่าประกันชีวิต

การเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดในการทำงานและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

 

2.ความสูญเสียทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ซึ่งส่วนใหญ่จะคำนวณเป็นตัวเงินได้) นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายทางตรงสำหรับการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ได้แก่

2.1 การสูญเสียเวลาทำงานของ

คนงาน ช่างติดตั้งหรือผู้บาดเจ็บ เพื่อรักษาพยาบาล

คนงานอื่นหรือเพื่อนร่วมงานที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราว เนื่องจากต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยการปฐมพยาบาลหรือนำส่งโรงพยาบาล ความอยากรู้อยากเห็นประเภท “ไทยมุง” ตลอดจนคนงานหรือช่างติดตั้งมีความตื่นตกใจและเสียขวัญ

หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเจ้าของกิจการ เนื่องจากต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ สอบสนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จัดหาคนงานหรือช่างคนอื่นๆและฝึกสอนให้เข้าทำงานแทนผู้บาดเจ็บ ตลอดจนหาวิธีแก้และป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดซ้ำอีก

การเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดในการทำงานและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ได้รับความเสียหาย

2.3 ค่าสวัสดิการต่างๆ ของผู้บาดเจ็บ

2.4 ค่าจ้างแรงงานของผู้บาดเจ็บซึ่งยังคงต้องจ่ายตามปกติ แม้ว่าผู้บาดเจ็บจะทำงานยังไม่เต็มที่หรือหยุดงาน

2.5 การเสียชื่อเสียงและภาพพจน์ของโรงงานและบริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิด

 

 

 

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com