บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

กล้องวงจรปิดกับการให้บริการ "Safety Clinic"

“Safety Clinic” คือ ศูนย์บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านความปลอดภัยกล้องวงจรปิด อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2542

กล้องวงจรปิดกับการให้บริการ Safety Clinic

 

Safety Clinic คือ รูปแบบใหม่ในการให้บริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่งโรงงาน ในเรื่องต่อไปนี้

- การป้องกันอุบัติเหตุอันตรายและการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงาน ซึ่งรวมถึงการป้องกันอุบติเหตุที่เกิดจากงานติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ของโรงงานด้วย

- การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายในโรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนการปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขในใบอนุญาต

- มอก. 18000 และอุตสาหกรรมดีเด่นด้านความปลอดภัย

- การประหยัดพลังงาน

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน

กล้องวงจรปิดกับการให้บริการ Safety Clinic

 

นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลทางวิชาการกับหน่วยงานภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ นักวิชาการรวมทั้งสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปด้วย SafetyClinicจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานต่างๆของศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยเพื่อให้การบริการดังนี้

กล้องวงจรปิดกับการให้บริการ Safety Clinic

วิศวกรรมความปลอดภัยเช่นการป้องกันอัคคีภัยการตรวจสอบไฟฟ้าของระบบกล้องวงจรปิดก่อนทำการติดตั้ง การออกแบบด้านวิศวกรรมความปลอดภัย

ความปลอดภัยสภาวะการทำงาน เช่น การทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม มอก.18000

ความปลอดภัยอุตสาหกรรมเคมี เช่น การเก็บและการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี การประเมินความเสี่ยง

วิศวกรรมเครื่องกล เช่นความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ และภาชนะรับแรงดันการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ ความปลอดภัยของเครื่องจักรกล

การบริหารความปลอดภัย เช่น การจัดระบบบริหารความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน การป้องกันและประสานการระงับภัยจากโรงงานอุตสาหกรรมและวัตถุอันตราย เช่น การประสานการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน การจัดทำแผนและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน โครงการ APELL

 

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com