บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

บุคคลซึ่งถูกพิพากษาตามคำสั่งศาลให้ได้รับโทษ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังควรเน้นให้เห็นว่า ไม่ใช่เป็นการกีดกันให้ออกห่างจากสังคม แต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สมควรจะสนับสนุนช่วยเหลือในการฟื้นฟูจิตใจผู้ต้องขังให้กลับสู่สังคมตามปกติ เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัวและสังคม และผลประโยชน์ทางสังคมอย่างอื่นของผู้ต้องขัง

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

 

ขอบเขตของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

ในการปฏิบัตินั้นมีขอบเขตแห่งการฟื้นฟูและพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ต้องขัง โดยเน้นการแก้ไขทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ สถานภาพทางสังคมและอาชีพของผู้ต้องขัง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบ ดำเนินชีวิตอย่างสุจริตและต้องคำนึงถึงคุณค่า ศักดิ์ศรีของความเป็นคนอีกทั้งการให้บริการเกี่ยวกับปัจจัยสี่และการางเคราะห์ที่จำเป็น

รูปแบบและวิธีปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

เป็นการผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในเรือนจำมีการกำหนดนโยบายอย่างชัดเจน การฝึกอบรมวิชาชีพและวิชาการ การควบคุมให้อยู่ในระเบียบวินัยแก่ผู้ต้องขังและจะต้องให้สอดคล้องกันเพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้ต้องขัง รูปแบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมี ดังนี้

 

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

 

การควบคุมผู้ต้องขัง

การควบคุมผู้ต้องขัง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารเรือนจำ

ในการใช้ระบบเรือนจำควบคุมผู้ต้องขังไว้เพื่อดำเนินการแก้ไข ฝึกอบรมและฟื้นฟูจิตใจ ยังมีอุปสรรคและข้อขัดข้องจากความขัดแย้งกันระหว่าการลงโทษกับการแก้ไข ได้มีนักทัณฑวิทยากล่าวไว้ว่า “ การจำคุกจะเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นการกำหนดโทษต่อเมื่อมาตรการอื่น ๆ ที่ใช้ปฏิบัติต่อผู้ทำผิดประสบความล้มเหลว หรือได้รับการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม”

ราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมโดยมีเรือนจำและทัณฑสถานทำหน้าที่หลักในการปฏิบัติต่อผู้ทำความผิดตามคำพิพากษาของศาล ประกอบด้วย การลงโทษ การควบคุม การให้การศึกษาอบรมวิชาชีพ การบำบัดรักษา การสงเคราะห์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็นพลเมืองของชาติ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขเปลี่ยนทัศนคติเป็นรายบุคคล

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com