บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

ประวัติและวิวัฒนาการของราชทัณฑ์ไทย

หน่วยงานสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทำหน้าที่หลักในการปฏิบัติต่อผู้ทำความผิดด้วยการลงโทษ การควบคุม รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็นพลเมืองของชาติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและปรับปรุงเปลี่ยนทัศนคติผู้ทำความผิดให้เป็นคนดี ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่สอดคล้องกับภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ

แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ

 

ขอบเขตและความหมายของงานราชทัณฑ์

ราชทัณฑ์ หมายถึง โทษหลวง คือโทษซึ่งพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้มีอำนาจใช้ควบคุมผู้ทำความผิดเพื่อการลงโทษและฟื้นฟูจิตใจ และใช้แรงงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อมาความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผลให้ขอบเขตงานกว้างขวางขึ้นจึงต้องขยายขอบเขตไปถึงการดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรม เช่น การใช้ระบบบ้านกึ่งวิถี การคุมประพฤติ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นไปในวิธีใดก็เพื่อแก้ไขให้ผู้ทำความผิดกลับตนเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อบ้านเมือง ไม่กลับไปทำความผิดอีก ตาม พรบ. กักกันผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย และ พรบ. (CCTV)จักการฝึกอบรมเด็กบางจำพวก ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ

 

  • ควบคุม กักขังผู้ทำความผิดไว้ไม่ให้หลบหนี
  • แก้ไข อบรมผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นคนดี
  • ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง

วัตถุประสงค์และวิธีการในงานราชทัณฑ์

ผู้ศึกษามักประสบกับปัญหาการตัดสินถึงความเหมาะสมหรือวิธีการต่าง ๆ ที่จะนำมาแก้ไขผู้ทำความผิด เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ถึวงแม้ว่าจะยึดหลักมนุษยธรรมและปฏิบัติตามความคิดแนวฟื้นฟู อบรมจิตใจเพื่อป้องกันสังคมในอนาคต

 

วิวัฒนาการของงานราชทัณฑ์ในประเทศไทย

ในประเทศไทยงานราชทัณฑ์มีความสอดคล้องกับการปกครองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ในประเทศไทยงานราชทัณฑ์แบ่งออกเป็น ก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง และสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน

 

วิวัฒนาการของการลงโทษผู้กระทำความผิดในประเทศไทย

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีวิวัฒนาการคล้ายคลึงกับรูปแบบและวิธีการลงโทษผู้ทำความผิดในอารยประเทศ ดังนี้

  • การลงโทษประหารชีวิต
  • การลงโทษที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทรมานแก่เนื้อตัวร่างกายของผู้ทำความผิด
  • การเนรเทศหรือส่งตัวไปต่างถิ่น
  • โทษจำคุก
  • โทษปรับ
  • โทษริบทรัพย์สิน
  • โทษกักขัง

เรือนจำหรือทัณฑสถาน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมผู้ทำความผิดเพื่อให้เกิดการเชื่อฟังและเคารพในระเบียบวินัย พร้อมให้การศึกษาอบรมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และการพัฒนาในพฤติกรรม เพื่อประโยชน์ของตนเองและสังคม วิธีการปฏิบัติต่อผู้ทำความผิดเป็นรายบุคคลเพื่อปรับสภาพจิตใจ เพื่อการบำบัด พร้อมทั้งความร่วมมือเพื่อการสงเคราะห์ผู้ทำความผิดได้ปรับตัวสู่สังคมอย่างปกติสุข

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com