บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ

ในทางทัณฑวิทยาจะมุ่งศึกษาถึงความมุ่งหมาย และเหตุผลในการลงโทษตลอดจนการแก้ไขฟื้นฟูให้กลับตนเป็นคนดี ซึ่งแนวคิดนี้ได้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับมีการกระทำความผิดและการลงโทษ โดยได้มีวิวัฒนาการจากแนวความคิดในสมัยโบราณจนกระทั่งมาสู่แนวความคิดในปัจจุบัน

แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ

 

 

 

แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ

สมัยโบราณมนุษย์ขาดการศึกษาและยังด้อยความเจริญและยังคงเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจโดยคนในสังคมส่วนรวมเชื่อว่าจะเกิดอันตรายหรือความหายนะอันเป็นผลจากความโกรธแค้นจากภูตผีปีศาจ ต้องหาทางป้องกันโดยนำตัผู้ทำผิดไปลงโทษเพื่อเป็นการสังเวย ต่อมาผู้ใดกระทำบางอย่างที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคง หรือสวัสดิภาพของส่วนรวมย่อมถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรง ผู้ทำความผิดนั้นจึงต้องถูกลงโทษถึงชีวิต ดังนั้นการลงโทษเป็นเรื่องของการแก้แค้นตอบแทนระหว่างคู่กรณี จึงทำให้เกิดความอาฆาตจองเวรระหว่างตระกูล และมักจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เรียกว่า“การแก้แค้นตอบแทนแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน”นักอาชญาวิทยาและนักทัณฑวิทยา(CCTV)ได้เริ่มมีการตื่นตัวและได้ศึกษาถึงแนวคิดและวิธีการลงโทษอย่างเป็นแก่นสารมากยิ่งขึ้นจนเป็นที่ยอมรับมาจนถึงปัจจุบัน แนวความคิดในการลงโทษที่สำคัญมีดังนี้ คือ

1. แนวความคิดทางทัณฑววิทยาของสำนักคลาสสิค (Classical School of Penology)

2. แนวความคิดทางทัณฑววิทยาของสำนักนีโอคลาสสิค (Neo-Classical School of Penology)

3. แนวความคิดทางทัณฑวิทยาของสำนักพอสสิทีฟ (Positive School of Penology)

แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ

จากปฏิกิริยาของสังคมต่อผลสะท้อนของอาชญากรรมของสำนักทั้งสามในเรื่องทัณฑวิทยา คือ การดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้ทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฏหมายได้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกโดยจะมุ่งเน้นสงเคราะห์ผู้ทำความผิดเป็นรายบุคคลแม้จะมีความแตกต่างกันในกระบวนการ ทั้งยังพบว่าผู้ที่ฝ่าฝืนกฏหมายมักจะมีพื้นฐานการศึกษา สถาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งต่อมาจึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการลงโทษเพื่อความเหมาะสมและคำนึงถึงความมีมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้น

 

 

 

     

     

    line

    ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com