บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา

แนวความคิดทางอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมของสำนักต่างๆต่อมาได้เป็นแนวความคิดพื้นฐานของอาชญาวิทยาและการบวนการยุติธรรมในสมัยปัจจุบัน และจะขอกล่าวถึงแนวความคิดของสำนักทางอาชญาวิทยาที่สำคัญเป็นลำดับ ดังนี้


สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา

 

สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา

สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา

1. สำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิม  (Classical  School  of   Criminology)

ก. แนวความคิดของอาชญาวิทยาดั้งเดิม

ข. นักอาชญาวิทยาคนสำคัญของสำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิม


2. สำนักอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิม (Classical School of Criminology)

ก. แนวความคิดของอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิม

ข. นักอาชญาวิทยาคนสำคัญของสำนักอาชญาวิทยากึ่งดั้งเดิม

 

3. สำนักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม (Positive School of Criminology)

ก. แนวความคิดของอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม

ข. นักอาชญาวิทยาคนสำคัญของสำนักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม


4. สำนักอาชญาวิทยาสังคมสมัยใหม่ (Sociology School of Criminology)

ก. แนวความคิดของอาชญาวิทยาสังคมสมัยใหม่

ข. นักอาชญาวิทยาคนสำคัญของสำนักอาชญาวิทยาสังคมสมัยใหม่

 

จากแนวความคิดของสำนักอาชญาวิทยาในสมัยต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคจนถึงปัจจุบันทำให้สังคมสมัยใหม่ได้นำข้อดีต่างๆมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันโดยมุ่งแก้ไขที่ต้นเหตุแห่งอาชญากรรมได้แก่การป้องกันการเกิดอาชญากรรมจากฝ่ายผู้กระทำผิดและฝ่ายผู้เสียหายโดยศึกษาสาเหตุแห่งการเกิดอาชญากรรมจากปัจจัยต่างๆที่เอื้ออำนวยในการก่ออาชญากรรมและแก้ไขผู้กระทำผิดให้กลับตัวเป็นคนดี รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคลที่นำมาใช้และได้ผล ได้แก่ การคุม ประพฤติ การชะลอการฟ้อง การทำงานสาธารณ ชุมชน ยุติธรรมชุมชน โดยมาตรการนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

 

 

 


 

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com