บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

ประเภทของอาชญากร

อาชญากรเป็นผลผลิตของสังคมเกิดจากสภาพแวดล้อมของสังคมที่บีบคั้นให้คนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม ฝ่าฝืนกฏระเบียบ จึงถือว่าอาชญากรรมและอาชญากรเป็นธรรมชาติที่ต้องมีอยู่ทุกสังคมเพราะเป็นมีอาชญากรรมเป็นอาชีพ


เหยื่ออาชญากรรม

 

ความหมายของเหยื่ออาชญากรรม

บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการ่อาชญากรรมของผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน รวมทั้งเสรีภาพหรือสิทธิอื่น ๆ ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมอาจเกิดจากการกระทำของตนเองได้เช่นกัน เช่น เกิดจากความยากจน ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง กสนถูกล่อลวง ก็ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเพราะการกระทำของตนเองเช่นกัน

เหยื่ออาชญากรรม

 

 

ความหมายของเหยื่ออาชญากรรม

ประเภทของเหยื่ออาชญากรรม

สาเหตุประการหนึ่งมาจากเหยื่ออาชญากรรมมีส่วนยั่วให้เกิดการกระทำความผิด หรือเหยื่ออาชญากรรมอาจจะอยู่ในความประมาท หรือเป็นคนที่ไม่ทันกับเหตุการณ์ก็นำไปสู่การเกิดอาชญากรรมได้ และได้แบ่งประเภทของเหยื่ออาชญากรรมโดยพิจารณาความรับผิดชอบของเหยื่อเป็นสำคัญ โดยการแบ่งเหยื่ออาชญากรรมออกเป็น 7 ประเภทดังนี้

 1.  อาชญากรรมที่ไม่ส่วยเกี่ยวข้องกับอาชญากร
 2. ผู้ตกเป็นเหยื่อของตนเอง
 3. เหยื่อที่กระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม
 4. เหยื่อที่จูงใจให้เกิดอาชญากรรม
 5. เหยื่อที่มีความอ่อนแอในทางชีวภาพ
 6. เหยื่อที่มีความอ่อนแอในทางสังค
 7. เหยื่อทางการเมือง

 

บทบาทของเหยื่ออาชญากรรมต่อการเกิดาอาชญากรรม

ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการกระทำความผิดหรือการเกิดอาชญากรรม   นักอาชญาวิทยาได้วิจัยเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรมว่า  พฤติกรรมของผู้เสียหายมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้อาชญากรลงมือประกอบอาชญากรรม  โดยสาเหตุดังนี้

 1.  ผู้เสียหายมีความสัมพันธ์หรือเคยรู้จักกับอาชญากรมาก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
 2.  ผู้เสียหายมีพฤติกรรมชอบแต่ตัวยั่วยุไปกระตุ้นอารมณ์ของอาชญากร
 3.  ผู้เสียหายบางรายก็มีพฤติกรรมที่ข่มขู่หรือกดดันข่มเหง บีบคั้น
 4.  ผู้เสียหายไม่มีพฤติกรรมยั่วยุ  แต่ผู้กระทำผิดอาจถูกยั่วยุจากสิ่งอื่น
 5.  ผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อเพราะเหตุความเชื่อทางศาสนาหรือลัทธินิกาย
 6.  ผู้เสียหายมีพฤติกรรมที่ประมาทเลินเล่อเสมอ

 

ประโยชน์ของการศึกษาเหยื่ออาชญากรรม

  การศึกษาเหยื่ออาชญากรรมก่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและสังคมนั้น  ดังนี้

 1.  ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมในตัวผู้เสียหายเองย่อมมีส่วนกระตุ้นและผลักดัน
 2.  จากการศึกษาทำให้ช่วยในการคาดการณ์ถึงแนวโน้มการเกิดและการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม
 3.  เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม และ เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
 4.  เป็นประโยชน์ใรการกระตุ้นให้หน่วยงาน­ของรัฐเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงที
 5.  เป็นประโยชน์ในการจัดทำสถิติเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันที่จะเกิดขึ้นในสังคม

ในการศึกษาถึงเหยื่ออาชญากรรมเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากร อาชญากรรม หรือเหยื่อ ทั้งนี้เพื่อป้องกันผู้เสียหายหรือเหยื่อให้พ้นจากเงื้อมมือของอาชญากร  และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามซึ่งจะนำมาเพื่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในสังคม 

 


 

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com