บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

ประเภทของอาชญากร

อาชญากรเป็นผลผลิตของสังคมเกิดจากสภาพแวดล้อมของสังคมที่บีบคั้นให้คนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม ฝ่าฝืนกฏระเบียบ จึงถือว่าอาชญากรรมและอาชญากรเป็นธรรมชาติที่ต้องมีอยู่ทุกสังคมเพราะเป็นมีอาชญากรรมเป็นอาชีพ


ประเภทของอาชญากร

ประเภทของอาชญากร

ประเภทอาชญากร มีอยู่หลายประเภท ปัจจุบันได้แบ่งประเภทของอาชญากรออกเป็น 5 ประเภท คือ

 

1. อาชญากรอาชีพ (Professional Criminal)

- ลักษณะของอาชญากรอาชีพ เป็นอาชญากรที่เลี้ยงชีพด้วยการประกอบอาชญากรรมเป็นเพียงวิธีการหาเงิน มักชอบอยู่ในสังคมที่มีความเจริญเพื่อหาช่องทาง(CCTV)ในการประกอบอาชญากรรม การเป็นอาชญากรอาชีพที่แท้และไม่แท้นั้นมัลักษณะดังนี้ อาชญากรอาชีแท้ ชนิดที่ให้ผลกำไรเป็นเงินเป็นทอง

ได้แก่ความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์อาชญากรอาชญากรอาชีพจะยึดเอาอาชญากรรมเป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพแสวงหารายได้จากการประกอบอาชญากรรมเป็นสำคัญ โดยปรับปรุงฝีมือและเทคนิคใหม่ ๆ ในการประกอบอาชญากรรมของตน มักคบหาสมาคมกับผู้มีฝีมือเหนือกว่ามักจะเป็นผู้ที่มีจิตบกพร่อง

ประเภทของอาชญากร

- อาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากอาชญากรมืออาชีพ การดำเนินชีวิตของอาชญากรอาชีพนั่นจะถือว่าคนทุกคนล้วนโกงทั้งสิ้น จึงเป็นเพียงวิธีการหาเงินขชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่ต่างจากการหาเงินของนักธุรกิจ จึงไม่ค่อยมีความสำนึกผิดและเตรียมหาผู้ช่วยเหลือไว้เมื่อถูกจับกุม

2. อาชญากรองค์การ  (Organized   Criminal)

- อาชญากรประเภทนี้จะดำเนินงานอย่างเป็นระบบแบบแผน มีกำลังเงินมากและให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมจะได้ดำเนินการได้สะดวกไม่ติดขัด ทำความเสียหายให้แก่สังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรงที่สุด ปัจจัยที่สนับสนุนมี 2 ประการ ปัจจัยทางด้านการเงิน และ ปัจจัยทางด้านการเมือง มีการรวมกันเพื่อกระทำความผิด มีการวางแผนในการกระทำความผิด มีการแบ่งหน้าที่กันทำ มีทั้งฝ่ายสมองและฝ่ายสั่งงานและฝ่ายปฏิบัติงาน

- อาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากอาชญากรองค์การ ได้แก่ การค้าของเถื่อน การค้ายาเสพติด การผูกขาดอาชีพบางอย่าง การเปิดบ่อนการพนัน การเรียกค่าคุ้มครอง เป็นต้น

ประเภทของอาชญากร

3. อาชญากรคอปกขาว    (White   Collar   Criminal)

- ลักษณะของอาชญากรคอปกขาว อาชญากรประเภทนี้กระทำความผิดอาญาโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตำแหน่งการงานแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ทั้งนี้เพื่อให้ตนเองได้ผลประโยชน์อันเกิดจากความโลภ ไม่ใช่เกิดจากความยากจน อาชญากรนี้ จึงมีอยู่ในทุกอาชีพ

- อาชญากรรมที่เกิดจากอาชญากรคอปกขาว เช่น การโกงภาษีรัฐบาล สมุห์บัญชีโกงเงินบริษัท ข้าราชการคอร์รัปชั่น และการขายสินค้าควบคุมในตลาดมืด เป็นต้น

 

4. อาชญากรติดนิสัย  (Habitual    Criminal)

ประเภทของอาชญากร

- ลักษณะของอาชญากรติดนิสัย การกระทำความผิดซ้ำ ๆ และไม่คิดจะเลิกทำความผิดนั้น และมีสิ่งที่ผลักดันให้กลายเป็นอาชญากรติดนิสัยเริ่มจากความจำเป็นบางอย่างบีบบังคับให้ทำความผิดที่ละเล็กที่ละน้อยจนเป็นความเคยชินและกลายเป็นชีวิตของอาชญากรอย่างสมบูรณ์ จะเห็นได้ว่า ลักษณะของอาชญากรติดนิสัย เป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่โดยอาศัยการโจรกรรมไม่คิดเลิก มักเป็นผู้หากินทุจริตตลอดไป การลงโทษอาชญากรประเภทนี้จึงไม่ได้ผล เพราะถือว่าเป็นอาชญากรผู้มีความชั่วร้ายติดอยู่ในบุคลิกภาพ ซึ่งในทางปฏิบัติปัจจุบันนักโทษบางรายที่มีพฤติกรรมเป็นอาชญากรติดนิสัย
อาชญากรประเภทนี้จะได้รับการขัดเกลานิสัยจิตใจให้ดีขึ้น

- อาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากอาชญากรติดนิสัย เช่น การฉ้อโกง รวมถึงพวกลักเล็กขโมยน้อย เป็นต้น

 

5. อาชญากรครั้งคราว    (Occasional   Criminal) 

- อาชญากรประเภทนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายในสันดาน การกระทำความผิดเกิดขึ้นโดยผู้กระทำความผิดไม่ได้มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนระเบียบของสังคม แต่กระทำเพราะความประมาทเลิ่นเล่อ หรือ ปราศจากความระมัดระวังและกระทำความผิดเพราะความจำเป็น ป้องกันตัว ปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงของตนเอง รวมถึงเกิดบันดาลโทสะ จึงได้กระทำความผิดนั้น และยังรวมถึงการกระทำความผิดต่อความมั่นคงของประเทศหรือการล้มล้างรัฐบาล หรือบางที่เรียกว่า อาชญากรการเมือง เช่นการขายความลับของชาติ เป็นต้น

- อาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากอาชญากรครั้งคราว เช่น อาชญากรรมการเมือง กรณี 14 ตุลาคม 2516 ความผิดต่อชีวิต เช่น การฆ่าผู้อื่น สามี ภรรยา ความผิดต่อร่างกาย เช่นการทำร้ายร่างกาย ในการแบ่งอาชญากรแบ่งตามพฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรมเพื่อให้เห็นถึงลักษณะของอาชญากรรมอย่างชัดเจนเป็นการแบ่งแบบกว้าง ๆ ซึ่งเป็นยอมรับโดยทั่วไป

อาชญากรเป็นผลผลิตของสังคมเกิดจากสถาพแวดล้อมของสังคมให้คนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป ฝ่าฝืนกฏระเบียบกฏหมายของสังคม ทั้งอาชญากรและอาชญากรรมเป็นธรรมชาติที่ต้องมีอยู่ทุกสังคมเพราะเป็นผลผลิตของสังคม เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัจจัยอันประกอบกกันเป็นเหตุให้ผู้นั้นกระทำความผิด อันนำไปสู่การดำเนินการควบคุมและป้องกันอาชญากรรม

 

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com