บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

การเดินสายไฟและสายภาพกล้องวงจรปิดในท่อโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลาง และท่อโลหะบาง

ท่อโลหะหนา (Rigid Metal Conduit) ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit) และท่อโลหะบาง (Electrical Metallic Tubing)เป็นท่อเหล็กอาบสังกะสีเหมือนกันแต่มีข้อแตกต่างกันตรงที่ความหนาของท่อเพื่อให้เหมาะกับการนำไปใช้งานติดตั้งกล้องวงจรปิด ท่อชนิดโลหะหนาเป็นท่อที่มีความหนามากที่สุดทั้งท่อโลหะหนาและท่อโลหะหนาปานกลางเป็นท่อที่ทำเกลียวได้ทั้งคู่และมีลักษณะการใช้งานที่สามารถทดแทนกันได้ ข้อกำหนดการใช้งาน และการติดตั้งท่อทั้งสามชนิดมีดังนี้

1.การใช้งานท่อโลหะนี้ใช้กับงานเดินสายไฟและสายภาพหรือสายแลนกล้องวงจรปิด ปกติใช้ได้ทั้งในสถานที่แห้ง ชื้น และเปียก การติดตั้งต้องเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน การนำท่อโลหะหนา หรือท่อโลหะหนาปานกลางเดินฝังดินต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะสังกะสีที่เคลือบอยู่อาจหลุดออกหลังการติดตั้งไม่นานโดย เฉพาะในบริเวณที่มีความชื้นแฉะมากๆ อาจทำให้ท่อผุกร่อนได้ การติดตั้งที่ดีควรมีการป้องกันอีกชั้นหนึ่ง เช่น ทาสี เคลือบด้วยสารออร์แกนิก หรือ หุ้มด้วยคอนกรีต เป็นต้น

2.ขนาดของท่อที่ผลิตใช้ในงานติดตั้งกล้องวงจรปิด และเป็นไปตามกำหนดของการไฟฟ้าฯ เป็นดังนี้

2.1 ขนาดเล็กสุด ท่อต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 15 มม. (1/2 นิ้ว)

2.2 ขนาดใหญ่สุด ท่อโลหะบาง และท่อโลหะหนาปานกลางต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่สุดไม่เกิน 100 มม. (4 นิ้ว) ถ้าเป็นท่อโลหะหนาต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่สุดไม่เกิน (150 มม. (6 นิ้ว)

3. จำนวนสายไฟหรือสายกล้องวงจรปิด(CCTV)ในท่อร้อยสายต้องไม่เกินที่กำหนดในตารางพื้นที่หน้าตัดรวมของสายไฟทุกเส้น คิดเป็นร้อยละเทียบกับพื้นที่หน้าตัดของท่อ

4. ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าใช้ค่าจากตาราง

5. การติดตั้ง ข้อกำหนดการติดตั้งเป็นดังนี้

5.1 ในสถานที่เปียก ท่อโลหะ และส่วนประกอบที่ใช้ยึดท่อโลหะ เช่น โบลต์ สกรู ต้องเป็นชนิดที่ทนต่อการผุกร่อนได้

5.2 เมื่อทำการตัดปลายท่อออกต้องลบคม เพื่อป้องกันไม่ให้บาดฉนวนของสายในการทำเกลียวท่อต้องใช้เครื่องทำเกลียวชนิดปลาบเรียว เกลียวชนิดนี้เมื่อหมุนข้อต่อเข้าไปจะแน่นขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นผลให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าที่ดี การต่อท่อในอิฐก่อหรือคอนกรีตหากใช้ข้อต่อชนิดไม่มีเกลียวต้องใช้ชนิดฝังในคอนกรีต (Concretetight) เมื่อติดตั้งในสถานที่เปียกต้องใช้ชนิดกันฝน

5.3 การต่อสายให้ต่อได้เฉพาะในกล่องต่อสาย หรือกล่องต่อจุดไฟฟ้าที่สามารถเปิดออกได้สะดวก ปริมาณของสาย และฉนวนรวมทั้งหัวต่อสายเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 75% ของปริมาตรภายในกล่องต่อสาย หรือกล่องต่อจุดไฟฟ้า

5.4 การติดตั้งท่อร้อยสายไฟหรือสายภาพกล้องวงจรปิดเข้ากับกล่องต่อสาย หรือเครื่องประกอบการเดินท่อต้องมีบุชชิ่ง เพื่อป้องกันมิให้ฉนวนหุ้มสายชำรุด นอกเสียจากว่า กล่องตอสาย และเครื่องประกอบการเดินท่อ ได้ออกแบบเพื่อป้องกันการชำรุดของฉนวนไว้แล้ว

5.5 ท่อโลหะบางห้ามทำเกลียว เพราะการทำเกลียวจะทำให้ท่อขาดได้

5.6 มุมดัดโค้งระหว่างจุดดึงสายรวมกันต้องไม่เกิน 360 องศา เพราะอาจดึงสายไม่เข้า หรือถ้าดึงสายเข้าไปได้ก็จะดึงออกมาไม่ได้ เป็นผลให้การบำรุงรักษาทำได้ยากหรือทำไม่ได้

5.7 ห้ามใช้ท่อโลหะบางฝังดินโดยตรง หรือใช้ระบบไฟฟ้าแรงสูง หรือที่ซึ่งอาจเกิดความเสียหายหลังการติดตั้งได้

 

ตาราง พื้นที่หน้าตัดรวมของสายไฟทุกเส้นคิดเป็นร้อยละเทียบกับพื้นที่หน้าตัดของท่อ

จำนวนสายในท่อร้อยสาย 1 2 3 4

มากกว่า4

สายไฟทุกชนิดยกเว้นสายชนิดมีปลอกตะกั่วหุ้ม 53 31 40 40 40
สายไฟชนิดมีปลอกตะกั่วหุ้ม 55 30 40 35 35

 

 

ตาราง ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซีตาม มอก. 11-2531
อุณหภูมิตัวนำ 70 °C ขนาดแรงดัน 300 หรือ 750 โวลต์ อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C
สำหรับวิธีการเดินสาย ก-ค และ 30 °C  สำหรับวิธีการเดินสาย ง และ จ

ขนาดของสาย

(ตร.มม)

ขนาดกระแส (แอมแปร์)

วิธีการเดินสาย (หมายเหตุ 1)

ท่อโลหะ ท่ออโลหะ ท่อโลหะ ท่ออโลหะ
0.5

9

8

8

7

10

9

-

1

14

11

11

10

15

13

21

1.5 17 15

14

13

18

16

26

2.5

23

20

18

17

24

21

34

4

31

27

24

23

32

28

45

6

42

35

31

30

42

36

56

10

60

50

43

42

58

50

75

16

81

66

56

54

77

65

97

25

111

89

77

74

103

87

125

35

137

110

95

91

126

105

150

50

169

-

119

114

156

129

177

70

217

-

148

141

195

160

216

95

271

-

187

180

242

200

259

120

316

-

214

205

279

228

294

150

364

-

251

236

322

259

330

185

424

-

287

269

370

296

372

240

509

-

344

329

440

352

431

300

592

-

400

373

508

400

487

400

696

-

474

416

699

455

552

500

818

-

541

469

684

516

623

 

 

ตารางชนิดของตัวนำ และรูปแบบการติดตั้ง

วิธีการเดินสาย

ชนิดของตัวนำ และรูปแบบการติดตั้ง

สายแกนเดียวหุ้มฉนวนเดินในอากาศ

สายแบบหุ้มฉนวนมีเปลือกเดินเกาะผนัง

สายแกนเดียวหุ้มฉนวนไม่เกิน3เส้นหรือสายหุ้มฉนวนมีเปลือกไม่เกิน3แกน

เดินในท่อในอากาศในท่อฝังในผนังปูนฉาบหรือในท่อในฝ้าเพดาน

สายแกนเดียวหุ้มฉนวนไม่เกิน3เส้นหรือสายหุ้มฉนวนมีเปลือกไม่เกิน3แกนเดินในท่อฝังดิน

สายแกนเดียวหุ้มฉนวนมีเปลือกไม่เกิน3เส้น

หรือสายหุ้มฉนวนมีเปลือกไม่เกิน3แกนฝังดินโดยตรง

 

 

 

ตารางอุณหภูมิโดยรอบต่างจาก 40 °C (สำหรับวิธีการเดินสาย ก – ค) หรือ 30 °C

(สำหรับการเดินสาย ง และ จ) ให้คูณค่าขนาดกระแสด้วยตัวคูณ ดังนี้

อุณหภูมิโดยรอบ
(องศาเซลเซียส)

ตัวคูณ

วิธีการเดินสา ก

วิธีการเดินสาย ง

(การเดินสายในอากาศ)

(การเดินสายใต้ดิน)

21-25

-

1.09

26-30

-

1

31-35

1.08

0.94

36-40

1

0.87

41-45

0.91

0.79

46-50

0.82

0.71

51-55

0.71

-

56-60

0.58

-

 

 

ตาราง แสดงพื้นที่ภาคตัดขวางภายในของท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ผลิตตาม มอก.770 – 2531

ขนาดท่อ (มม.)หรือนิ้ว

พื้นที่ภาคตัดขวางภายใน (ตร.มม.)

ชนิดของท่อ

ท่อโลหะบาง

ท่อโลหะหนาปานกลาง(IMC)

ท่อโลหะหนา(RMC)

15 (1/2) 195

230

201

20 (3/4)

343

390

355

25 (1)

555

390

355

32 (1-1/4)

967

1091

986

40 (1-1/2)

1,313

1,467

1,338

50 (2)

2,164

2,382

2,196

65 (2-1/2)

3,776

3,367

3,137

80 (3)

5,706

3,367

3,137

90 (3-1/2)

7,447

6,907

6,458

100 (4)

9,520

8,871

8,309

125 (5)

-

-

13,041

150 (6)

-

-

18,786

 

ขนาดสาย(ตร.มม.)

พื้นที่ภาคตัดขวางรวมฉนวน และเปลือก (ตร.มม.)

ชนิดของสายไฟฟ้า

THW NYY

1-C

NYY

2-C

NYY

3-C

NYY

4-C

NYY-

N

0.5

7.1

-

-

-

-

-

1.0

8.1

58.1

113

123

143

-

1.5

10.2

63.6

123

133

154

-

2.5

12.6

75.4

154

177

201

-

4

18.1

86.6

189

214

241

-

6

26.4

95

227

255

284

284

10

40.7

113

299

330

415

415

16

55.4

133

398

471

552

552

25

86.6

165

573

638

755

755

35

104

201

684

779

962

962

50

143

227

882

1018

1,225

1,225

70

189

284

1,134

1,288

1,555

1,555

95

254

363

1,419

1,662

2,083

2,083

120

299

416

1,698

2,003

2,463

2,463

150

363

531

2,124

2,463

3,019

3,019

185

452

616

2,552

2,970

3,632

3,632

240

573

779

3,217

3,739

4,596

4,596

300

707

962

3,904

4,536

5,675

5,675

400

881

1,164

-

-

-

-

500

1,134

1,452

-

-

-

-

 

 
 

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com