บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

การต่อสายไฟระบบกล้องวงจรปิด

การนำสายไฟไปใช้งาน เช่น การเดินสายภาพกล้องวงจรปิด จำเป็นต้องมีการต่อสายไฟ อาจมาจากหลายสาเหตุด้วยกันคือ สายไฟยาวไม่พอ จำเป็นต้องต่อแยกสายไฟไปในทางอื่น หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสายไฟใหม่ ดังนั้น วิธีการต่อสายไฟที่ถูกต้องจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั่งในการทำงาน และในการต่อใช้งาน เพราะการต่อสายไฟที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ไฟลัดวงจร เกิดการอาร์กของจุดต่อ ทำให้เกิดความร้อนสูง จนในที่สุดทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

1.การปอกสายไฟ การปอกสายไฟ โดยใช้มีดบางขนาดเล็กหรือใบมีดคัตเตอร์ โดยกำหนดความยาวของสายส่วนที่จะปอก ใช้มีดปอกกินเนื้อฉนวนไปเป็นมุมประมาณ 30 องศา โดยรอบจนฉนวนหลุดออกมา ทำความสะอาดโลหะตัวนำส่วนที่ปอกให้สะอาดด้วยการใช้มีดขูดไปรอบผิวเบาๆ หรือ ใช้กระดาษทรายละเอียดขัดโดยรอบ การปอกสายไฟ โดยการใช้มีดกดลงบนสายเป็นมุม 90 องศาหมุนโดยรอบเพราะคมมีดจะกินเข้าไปในโลหะตัวนำของสายไฟ เมื่อนำสายไฟไปใช้งาน มักจะหักตรงรอบที่ถูกมีด

 

การต่อสายไฟระบบกล้องวงจรปิดแบบต่างๆ

 

 

 

 

 

2.การต่อสายเข้าจุดต่อสายแบบสกรูยึด
การต่อสายเข้าจุดต่อสายแบบสกรูยึด การคล้องสายไปรอบสกรูยึด ต้องคล้องโดยหมุนโค้งสายไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา หรือ ตามทิศทางการหมุนแน่นของสกรู หมุนสกรูให้แน่น วิธีการต่อสายเข้าจุดต่อสายแบบสกรูยึด

3.การต่อสายด้วยวายร์นัต
วายร์นัต (Wire nut) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่ช่วยในการต่อสาไฟเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องพันเทปฉนวน ช่วยให้สะดวกขึ้น วิธีการต่อสายไฟแบบนี้ทำโดยนำสายไฟที่ต้องการต่อสายเข้าด้วยกัน ปอกฉนวนออกแล้วนำมาหมุนลวดตัวนำให้ติดกัน นำวายร์นัตครอบลงไปที่ปลายสายทั้งสองจุด หมุนวายร์นัตไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนสายไฟแน่น ภายในวายร์นัตเป็นเกลียวสปริงโลหะ ส่วนภายนอกเป็นฉนวนจำพวกพลาสติกแข็ง ลักษณะวายร์นัตและการต่อสายไฟ


การต่อสายไฟระบบกล้องวงจรปิดแบบต่างๆ

 

4.การต่อสายแบบหางเปีย
การต่อแบบหางเปีย (Pigtail Splice) มีวิธีการต่อโดยปอกฉนวนของสายไฟที่ต้องการจะต่อกันให้ยาวพอประมาณทั้งสองเส้น วางให้ส่วนที่เป็นตัวนำของสายทั้งสองให้ทับกัน ใช้มือหรือคีมบิดส่วนที่ไม่มีฉนวนหุ้ม เพื่อตีเกลียวให้แน่น ส่วนใหญ่ใช้ในกล่องต่อสายที่มีฝาปิดมิดชิด ซึ่งจะใช้กับสายไฟที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่เกิน 2.50 ตารางมิลลิเมตร

การต่อสายไฟระบบกล้องวงจรปิดแบบต่างๆ

 

 

บทสรุป

สายไฟเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากในการใช้งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)โดยทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า เป็นทางเดินของแรงดันไฟและกระแสไฟจากแหล่งจ่ายไฟไปสู่อุปกรณ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟที่ถูกผลิตขึ้นมาใช้งานระบบกล้องวงจรปิดมีส่วนประกอบหลักๆ อยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนคือ ส่วนตัวนำไฟและฉนวนไฟ ตัวนำไฟทำหน้าที่นำพาแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟไปยังจุดหมายปลายทองที่ต้องการ ตัวนำที่นิยมใช้เป็นสายไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ ทองแดงและอะลูมิเนียม ฉนวนไฟทำหน้าที่ห่อหุ้มลวดตัวนำ เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างลวดตัวนำ ซึ่งอาจเกิดกระแสไฟฟ้าดูดกับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ฉนวนไฟฟ้าที่นำมาใช้ในการผลิตสายไฟมีหลายชนิด เช่น ยางไมบาร์ แร่ใยหิน และพลาสติก พวกโพลีไวนิลคลอไรด์ (P.V.C) หรือ พวกโพลีเอทไทลีน (P.E)

ขนาดของสายไฟที่จะนำมาใช้งานต้องมีความถูกต้องเหมาะสม เพราะจะมีผลต่อความร้อนค่าทนกระแสไฟฟ้าค่าความต้านทานภายในสาย ขนาดของสายไฟที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะบอกตามขนาดของพื้นที่หน้าตัดของสายไฟ โดยบอกขนาดเป็นตารางมิลลิเมตร การเลือกขนาดของสายไฟฟ้าต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญ 3 ประการคือ ค่ากระแสไฟที่สายไฟฟ้าทนได้ ค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม และประสิทธิภาพของการส่งกำลังไฟฟ้า

ลักษณะของสายฟี่ผลิตขึ้นมาใช้งานมีความแตกต่างกันออกไป เป็นลักษณะของสายตัวนำมีสายแข็งหรือสายเกลียว ลักษณะของฉนวนที่ห่อหุ้มมีฉนวนชั้นเดียว, ฉนวน 2 ชั้น หรือฉนวน 3 ชั้น ลักษณะของจำนวนชุดโลหะตัวนำของสายไฟมีตัวนำชุดเดียว, ตัวนำ 2 ชุด, ตัวนำ 3 ชุด หรือตัวนำ 4 ชุด วิธีการต่อสายไฟมีความสำคัญและจำเป็นต่อการใช้งาน เพราะการต่อสายที่ไม่ถูกต้องกาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดความร้อนที่จุดต่อสา เป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้

 

 


FUJIKO CCTV


SAMSUNG CCTV

SANYO CCTV


GANZ CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com