บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

การป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในระบบงานกล้องวงจรปิด

กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายมนุษย์ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวและเกิดอาการเกร็งผู้ถูกกระแสไฟฟ้าไหลผ่านส่วนมากจะไม่สามารถควบคุม หรือบังคับตัวเองให้หลุดพ้นจากกระแสไฟฟ้าได้กระแสไฟฟ้าจะไปทำให้ศูนย์บังคับการทำงานของหัวใจหยุดเต้นเลือดหยุดการไหลหมุนเวียนไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ผู้ถูกกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ส่วนมากจึงหมดสติและเสียชีวิตในที่สุด

มีความต้านทานน้อยที่สุดคือเป็นตัวนำที่ดีที่สุดจากคุณสมบัตินี้เองหากต้องการป้องกันไม่ให้ร่างกายเป็นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุด จะมีมีวิธีป้องกันได้2วิธีดังนี้วิธีแรกคือจัดให้มีความต้านทานน้อยกว่าความต้านทานของร่างกายให้เป็นทางไหลของกระแสไฟฟ้าโดยการต่อสายดิน (Ground Wire) เข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า(กล้องวงจรปิด) หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทำมาจากโลหะ วิธีที่สองคือ ใช้ฉนวนกั้นกระแสไฟฟ้าไว้ไม่ให้ไหลผ่านร่างกายขณะที่ต้องเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

 

 


การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าในงานติดตั้งกล้องวงจรปิด

 

ธรรมชาติของกระแสไฟฟ้า(CCTV)จะไหลไปตามทางที่เป็นตัวนำที่ดี ถ้ามีทางให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลายทางกระแสไฟฟ้ามักไหลผ่านไปตามทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดคือ เป็นตัวนำที่ดีที่สุด จากคุณสมบัตินี้เอง หากต้องการป้องกันไม่ให้ร่างกายเป็นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุด จะมีมีวิธีป้องกันได้ 2 วิธีดังนี้ วิธีแรกคือ จัดให้มีความต้านทานน้อยกว่าความต้านทานของร่างกายให้เป็นทางไหลของกระแสไฟฟ้า โดยการต่อสายดิน (Ground Wire) เข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทำมาจากโลหะ วิธีที่สองคือ ใช้ฉนวนกั้นกระแสไฟฟ้าไว้ไม่ให้ไหลผ่านร่างกายขณะที่ต้องเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

สายดินของเครื่องใช้ไฟฟ้า

สายดินมีประโยชน์มากในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ช่วยป้องกันการไหลของกระแสฟ้าจากตัวถังเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านร่างกายมนุษย์ลงดินในขณะที่เกิดการรั่วไหของกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสายดินแทน ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าคือ การเดินสายดินจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เต้ารับกล่องเมนสวิตซ์ และโครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้ามายังขั้วต่อสา ซึ่งต่อกับสายศูนย์ในเมนสวิตซ์

สายดินอาจใช้สายวีเอเอฟ (สายไฟฟ้า มอก. 11-2531) ชนิดที่มี 3 แกน แต่สายชนิดนี้หายากในท้องตลาด จึงนิยมใช้สาย PVC เดี่ยว ชนิด IV หรือ THW เดินควบคู่ไปกับสาย PVC คู่ กรณีเดินสายเกาะพนัง หรือเดินร่วมไปกับสายไฟกรณีเดินในท่อโลหะ โดยใช้ฉนวนที่เป็นสีเขียว หรือสีเขียวแถบเหลือง แม้ว่าในกรณีที่เดินสายในท่อโลหะ และท่อโลหะนั้นติดต่อกันทั้งระบบ สามารถใช้ท่อโลหะทำหน้าที่เป็นสายดินได้ แต่แนะนำให้เดินสายดินแยกต่างหาก
อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดที่ต้องมีการต่อลงดิน ผู้ผลิตได้เดินสายดินมารอที่เต้าเสียบแล้ว จะสังเกตได้จากเต้าเสียบจะเป็นชนิดมีขั้วสายดิน เมื่อเสียบเข้ากับเต้ารับชนิดที่มีสายดินด้วย ก็จะทำให้ระบบสายดินใช้งานได้ เต้ารับและเต้าเสียบจะต้องเป็นแบบที่สามารถใช้กันได้ โดยเมื่อเสียบแล้วทั้งสามขั้วจะต่อถึงกัน เพราะถ้าสายดินไม่ต่อถึงกันก็จะทำให้ระบบสายดินใช้งานไม่ได้ ข้อสำคัญคือ เต้ารับที่ติดตั้งต้องเป็นชนิดที่มีขั้วสาดิน หากไม่ได้ติดตั้งไว้จะต้องติดตั้งเพิ่มเติม

 
 


FUJIKO CCTV


SAMSUNG CCTV

SANYO CCTV


GANZ CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com