บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

การรักษาความปลอดภัย

 

2. ความหมายของคำว่า การรักษาความปลอดภัย (CCTV) “การรักษาความปลอดภัย” ความปลอดภัย หรือ ความมั่นคง ในภาษาไทยนั้น แปลมาจากภาษาอังกฤษและได้ถูกนำไปใช้ในหลายเรื่อง ทำให้มีความหมายต่าง ๆ กันไปเฉพาะเรื่องและเฉพาะระดับ เช่น


การรักษาความปลอดภัย


2.1 ระดับประเทศ สภาความมั่นคงแห่งชาติ มีหน้าที่พิจารณาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในเอกราช หรือความสงบเรียบร้อยที่มาจากนอกประเทศ เช่น การบุกรุกหรือรุกรานจากต่างประเทศหรือการแบ่งแยกดินแดนเป็นต้น โดยมีกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ในการดำเนินการปราบปราม

2.2 ระดับหน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการมีระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กำหนดให้หน่วยงานราชการมีหน้าที่รักษาความปลอดดภัยป้องกันความลับ ทรัพย์สิน และข้าราชการในหน่วยงานของตนให้พ้นจากการรั่วไหลของความลับ การก่อวินาศกรรม การบ่อนทำลาย และอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยแห่งชาติ โดยมีสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นองค์กรรักษาความปลอดภัยายพลเรือน มีหน้าที่ให้คำแนะนำช่วยเหลือในหน่วยงานพร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขข้อบกพร้อง เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยได้ผลสมบูรณ์อยู่เสมอ

2.3 ในหน่วยงานทางทหาร การรักษาความปฃอดภัยในหน่วยงานทางทหาร หมายถึง การระวังป้องกันให้พ้นจากการกระทำให้เกิดความเสียหาย การป้องกันการกระทำในทางลับจากฝ่ายตรงข้ามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงาน เช่น การก่อวินาศกรรม และ บ่อนทำลาย เป็นต้น

2.4 ธุรกิจเอกชน การรักษาความปลอดภัยมักจะเพ่งเล็งถึงการป้องกันภัยหรือความเสียหายที่กระทบต่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจ หรือหน่วยงานของตน เช่นการทุจริตของพนักงาน การก่อวินาศกรรม การโจรกรรม อัคคีภัย หรืออุบัติเหตุที่ทำให้เสียหายต่าง ๆ

2.5 ในเรื่องความปลอดภัยของประชาชน การรักษาความปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย การลักขโมย และยังมีอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อันตรายจากไฟฟ้า และอุบัติเหตุจากจราจร ซึ่งมีคณะกรรมการการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลและรณรงค์เผยแพร่ความรู้ในการป้องกัน การป้องกันอุบัติเหตุหรืออุบัติภ้ยก็ใช้คำว่า การรักษาความปลอดภัยเช่นกัน

2.6 เรื่องอื่น ๆ “การรักษาความปลอดภัญ” มีการนำไปใช้หลายด้านหลายความหมาย เราคงต้องมาจำกัดความหมายของ “การรักษาความปลอดภัย”(กล้องวงจรปิด) หรือ “ความปลอดภัย” ว่าหมายถึงอะไร “การรักษาความปลอดภัย” หมายถึงมาตรการที่กำหนดเพื่อพิทักษ์รักษา คุ้มครองและป้องกันของหน่วยงาน และทรัพย์สิน ไม่ให้รั่วไหล จากการก่อวินาศกรรม การโจรกรรม และการกระทำใด ๆ ที่มีผลกระทบหรือเป็นภัยในความมั่นคง ฉะนั้นเราลองหาความหมายที่กระชับและเป็นกลาง คำว่า “ภัย” หมายถึง สิ่งที่น่ากลัว อันตรายส่วนคำว่า “ความปลอดภัย” หมายถึง ความพ้นภ้ย “รักษา” หมายถึง การระวัง ดูแล ป้องกัน ดังนั้น“การรักษาความปลอดภัย” ก็คือ การระวังดูแลป้องกันให้พ้นจากภัย หรือการป้องกันภัย  FUJIKO CCTV


SAMSUNG CCTV

SANYO CCTV


GANZ CCTV
เธซเธ?เน?เธฒเน?เธฃเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เน€เธ?เธตเน?เธขเธงเธ?เธฑเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธชเธดเธ?เธ?เน?เธฒเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธงเธดเธ?เธตเธ?เธฒเธฃเธ?เธณเธฃเธฐเน€เธ?เธดเธ?เธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ” เธ•เธดเธ”เธ•เน?เธญเธ?เธฅเน?เธญเธ?เธงเธ?เธ?เธฃเธ?เธดเธ”

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com