จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

การเกิดอุบัติเหตุของงานติดตั้งกล้องวงจรปิด

การเกิดอุบัติเหตุของงานติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่ละครั้ง ย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียแก่โรงงานที่กำลังดำเนินการติดตั้งและบริษัทที่รับติดตั้ง นอกจากในรูปของค่าใช้จ่ายสำหรับคนงานที่ประสบอันตราย ซึ่งสามารถคำนวณเป็นเงินได้โดยตรงจากค่ารักษาพยาบาลค่าทำขวัญหรือเงินทดแทนแล้วบริษัทยังต้องสูญเสียเวลาในการทำงานที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก แม้ว่าจะไม่มีผู้บาดเจ็บก็ตาม จากจำนวนเงินทดแทนที่ต้องจ่ายสำหรับการบาดเจ็บล้มตายอันเนื่องมากจากการเกิดอุบัติเหตุ จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินทดแทนที่ต้องจ่ายแต่ละปีเป็นตัวเลขที่สูงมากนับว่าเป็นความสิ้นเปลืองที่น่าเสียดายยิ่ง

การเกิดอุบัติเหตุของงานติดตั้งกล้องวงจรปิด

ความสูญเสียทางตรงและทางอ้อม

เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในงานติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้คือ

1.ความสูญเสียทางตรง หมายถึง จำนวนเงินที่ต้องจ่ายไปอันเกี่ยวเนื่องกับผู้ได้รับบาดเจ็บโดยตรง จากการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่

การเกิดอุบัติเหตุของงานติดตั้งกล้องวงจรปิด

- ค่ารักษาพยาบาล

- ค่าเงินทดแทน

- ค่าทำขวัญ ค่าทำศพ

- ค่าประกันชีวิต

2.ความสูญเสียทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ซึ่งส่วนใหญ่จะคำนวณเป็นตัวเงินได้) นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายทางตรงสำหรับการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ได้แก่

2.1 การสูญเสียเวลาทำงานของ

- คนงาน ช่างติดตั้งหรือผู้บาดเจ็บ เพื่อรักษาพยาบาล

- คนงานอื่นหรือเพื่อนร่วมงานที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราว เนื่องจากต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยการปฐมพยาบาลหรือนำส่งโรงพยาบาล ความอยากรู้อยากเห็นประเภท “ไทยมุง” ตลอดจนคนงานหรือช่างติดตั้งมีความตื่นตกใจและเสียขวัญ

- หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเจ้าของกิจการ เนื่องจากต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ สอบสนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จัดหาคนงานหรือช่างคนอื่นๆและฝึกสอนให้เข้าทำงานแทนผู้บาดเจ็บ ตลอดจนหาวิธีแก้และป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดซ้ำอีก

2.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ได้รับความเสียหาย

การเกิดอุบัติเหตุของงานติดตั้งกล้องวงจรปิด

2.3 ค่าสวัสดิการต่างๆ ของผู้บาดเจ็บ

2.4 ค่าจ้างแรงงานของผู้บาดเจ็บซึ่งยังคงต้องจ่ายตามปกติ แม้ว่าผู้บาดเจ็บจะทำงานยังไม่เต็มที่หรือหยุดงาน

2.5 การเสียชื่อเสียงและภาพพจน์ของโรงงานและบริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิด

 

 

 

 

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctvbangkok.com

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV