จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบันในงานอุตสาหกรรมได้มีการปรับปรุงคุณภาพในการผลิตสินค้า โดยได้นำเอาระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพ ให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นช่างไฟฟ้าควรต้องเรียนรู้อุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม ในด้านประเภทสารกึ่งตัวนำที่ใช้กันอยู่ทั่วไปดังนี้

อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

ไดโอด

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีโครงสร้างมาจากสารกึ่งตัวนำชนิดพีและเอ็น มี 1 รอยต่อ ไดโอดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมาก และมีใช้กันอย่างแพร่หลาย ในวงจรแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง ไดโอดทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงนี้จำเป็นต้องมีเพื่อจ่ายให้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ

โดยทั่วไปผู้ผลิตจะทำเครื่องหมาย การวัดหาขั้วของไดโอด หรือแถบสีไว้เพื่อบอกว่า เป็นขั้วขาแคโทด แต่ถ้าต้องการหาโดยใช้มิเตอร์วัดสามารถทำได้ดังนี้

- ให้ตั้งเร้นจ์ความต้านทานไปที่ X1

- ปรับซีโร่โอห์ม

- ให้นำสายวัดไปวัดที่ขาทั้งสองของไดโอดโดยสายวัดเส้นใดต่อกับขาใดของไดโอดก็ได้

- เข็มของมิเตอร์เบี่ยงเบนไปทางขวามือแล้วอ่านค่าโอห์มได้ประมาณ 7 โอห์ม แสดงว่าค่าของไดโอดที่ต่อกับสายสีแดงของมิเตอร์เป็นขั้วแคโทด

- เข็มมิเตอร์ไม่เบี่ยงเบนก็แสดงว่า ขาของไดโอดที่ต่อกับสายสีแดงจากแจ็กบวกเป็นขั้วแอโนค

ซีเนอร์ไดโอด

อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

เป็นไดโอดชนิดพิเศษ ซึ่งสร้างให้มีการทำงานแตกต่างจากไดโอดเรียงกระแสทั่วไป เมื่อให้ไบแอสตรงกับซีเนอร์ไดโอด การทำงานจะเหมือนกับไดโอดเรียงกระแส คือ นำกระแสได้และมีแรงดันตกคร่อมซีเนอร์ไดโอดขณะได้รับไบแอสตรง เมื่อซีเนอร์ไดโอดได้รับไปแอสกลับถึงค่าแรงดันที่กำหนด ซีเนอร์ไดโอดจะนำกระแสได้ และจะเกิดแรงดันตกคร่อมตัวเองคงที่

ไดโอดทางแสง

อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

นิยมใช้กันมีอยู่ 2 ชนิดคือ ไดโอดเปล่งแสง และโฟโต้ไดโอด ซึ่งใช้อุปกรณ์ทั้งสองนี้ในการรับ และส่งสัญญาณทางไฟฟ้า โดยเปลี่ยนรูปเป็นแสง โดยใช้ไดโอดเปล่งแสงเป็นตัวส่งแสง และใช้โฟโต้ไดโอดเป็นตัวรับแสง

เอสซีอาร์

อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเต็มว่า Silicon Controlled Rectifier เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่มี 3 รอยต่อ มีขั้ว 3 ขั้ว มีโครงสร้างที่คล้ายกับชอคเลย์ไดโอด แต่เอสซีอาร์จะนำกระแสได้เมื่อแรงดันที่แอโนคเป็นบวกมากกว่าแคโทด และมีการกระตุ้นกระแสที่เกท โดยจ่ายแรงดันบวกที่เกทให้มีกระแสไหลเข้าสู่ขาเกทของเอสซีอาร์จะทำให้เอสซีอาร์นำกระแสได้ เกิดกระแสไหลผ่านระหว่าขั้วแอโนคสู่ขั้วแคโทดของเอสซีอาร์ เนื่องจากเอสซีอาร์เป็นอุปกรณ์ที่นิยมนำไปใช้ในการควบคุมกำลังไฟฟ้า เช่น วงจรเรียงกระแสที่ควบคุมแรงดัน ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ควบคุมแสงสว่างของหลอดไฟฟ้า ควบคุมปริมาณความร้อนของลวดความร้อน เป็นต้น เอสซีอาร์จึงมีหลายขนาด

 

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctvbangkok.com

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV