จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

 

สำหรับช่างไฟฟ้าระดับ 2 คู่มือการติดตั้งนี้จะกล่าวถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า โดยเน้นเรื่องการป้องกันภัย 3 ด้าน คือ ด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า ด้านการปฏิบัติงานไฟฟ้า และด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ดังนี้

 

cctv         ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเราสามารถแบ่งขอบเขตของการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ซึ่งคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติได้แบ่งการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าไว้ 3 ขั้นตอน คือ

cctv         ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

 1. การป้องกันอุบัติภัยทางด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้างาน ติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หรือระบบไฟฟ้ากำลัง หลักสำคัญคือ ต้องปฏิบัติตามกฏการเดินสาย และการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ออกโดยการไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งระบบไฟฟ้าต้องประกอบด้วย เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดควรมีการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากกระทรวง การเดินสายไฟควรเดินตามรหัสสีที่กำหนดไว้และชนิดของสายไฟควรใช้ให้เหมาะสม การติดตั้งมอเตอร์ต้องไม่ติดตั้งบริเวณทางเดินผ่าน ไม่ควรใช้สวิตช์ใบมีดที่เปิดเปลือยต้องมีวัสดุที่เป็นฉนวนห่อหุ้มให้มิดชิด ตู้สวิตช์บอร์ดต้องติดตั้งให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ด้านหน้าด้านหลังตู้สวิตช์ควรไม่ไฟส่องสว่าง การเดินสายไฟภายในอาคารบ้านพักควรเดินให้ถูกหลักวิชาการ ควรต่อสายดินที่ครอบโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด อย่าเดินสายไฟฟ้าที่ต้องการใช้ชั่วคราวอย่างลวก ๆ อย่าเดินสายไฟติดรั้วสังกะสี การติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ ควรติดตั้งให้ห่างจากเสาไฟ เป็นต้น
 2. การป้องกันอุบัติภัยทางด้านการปฏิบัติงานไฟฟ้า การปฏิบัติอย่างไรจะให้มีความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องเริ่มตรวจสอบแผงวงจรก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ทำการซ่อมบำรุงรักษาได้ทำการปลดไฟออกแล้ว และในขณะกำลังปฏิบัติงานต้องมีผู้ควบคุม เพื่อมิให้ผู้ใดสับสวิตช์จ่ายไฟเข้าอุปกรณ์ แม้ว่าจะเป็นการบังเอิญก็ตาม บริเวณที่ปฏิบัติงานควรมีผ้ายางคลุมเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรสวมใส่วัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิด เพราะอาจเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได้
 • อย่าใช้เครื่องมือ  หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะมือเปียก
 • อย่าใช้ไฟฟ้าหรือเปิดสวิตช์ไฟฟ้า  ในขณะที่มีก๊าซไวไฟปกคลุมอยู่เต็มพื้นที่
 • หากเห็นประกายไฟ  หรือมีควันไฟให้ปิดสะพานไฟ
 • การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าควรจะต้องมีผู้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างน้อย  2  คน
 • สายไฟชั่วคราวจะต้องวางพาดเหนือศีรษะอย่าวางทอดไปกับพื้น
 • ขั้วของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าต้องสวมฝาครอบปิดให้เรียบร้อย
 • ไม่ควรต่อไฟใช้เองถ้าไม่มีความเข้าใจเรื่องไฟฟ้าดีพอ
 • อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลังของเต้ารับ
 • อย่าใช้สวิตช์ปิด – เปิด  บนเตียงนอน
 • อย่าเข้าใกล้อุปกรณ์ที่จ่ายไฟฟ้า  เป็นต้น

3. การป้องกันอุบัติภัยทางด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ผู้ทำหน้าที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า ช่างสังเกตและรอบคอบ ในระบบไฟฟ้าที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ ควรมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำ มีตารางการซ่อมบำรุงที่กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ในการบำรุงรักษาระบบติไฟฟ้าผู้ปฏิบัติต้องพร้อมในการใช้เครื่องมือทุกชนิดให้ถูกต้องกับงาน ขณะปฏิบัติการซ่อมบำรุงควรมีการแจ้งให้ผู้อื่นทราบโดยทั่วกัน อาจติดป้ายให้เห็นชัดเจนว่ามีการซ่อมบำรุง และกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนและอย่าปฏิบัติงานคนเดียว

 

ข้อแนะนำในการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

cctv         ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

- ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นช่างผู้ชำนาญงาน มีความเข้าใจด้านไฟฟ้าเป็นอย่างดี

- ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ - ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเครื่องมือ อย่าใช้มือแตะ

- ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจเรืองไฟฟ้าเป็นอย่างดี

- หัวหน้างานต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทำตามแผนที่กำหนดไว้

- เมื่อมีการเปลี่ยนฟิวส์ อย่าใช้ฟิวส์ใหญ่เกินกำลังสาย

- อย่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำ

- การต่อ หรือซ่อมสายไฟ ต้องทำการปลดสวิตช์ตัดตอนออกก่อน - อย่าแก้ไขไฟฟ้าเองโดยไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้า เป็นต้น

cctv         ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok.com

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com