จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุเบื้องต้น

สายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และการใช้งาน

ในอาคารสายไฟที่ใช้กันโดยทั่วไป เป็นชนิดตัวนำทองแดงหุ้มด้วยฉนวนพีวีซีที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 11-2431 การติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารส่วนใหญ่ใช้สายไฟชนิดต่าง ๆ ดังนี้

ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุเบื้องต้น(cctv)

สายไฟ VAF เป็นสายไฟฟ้าชนิดทนแรงดัน 300 โวลต์ เป็นสายไฟฟ้าที่มีทั้งชนิด 2 แกน และ 3 แกน และ 2 แกนแบบมีสายดิน ชนิดที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องตลาด คือสายไฟฟ้า VAF แบบ 2 แกน หรือที่เรียกว่า “สายคู่” หรือ “สายพีวีซีคู่” ซึ่งนิยมรัดด้วยเข็มขัดรัด (Clip) ยึดเกาะติดผนัง สายชนิดนี้ห้ามใช้ในวงจร 3 เฟส 380 โวลต์

ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุเบื้องต้น(cctv)

การใช้งาน

- เดินเกาะผนัง หรือเดินซ่อนในผนัง

- ห้ามเดินร้อยในท่อ เพราะอาจทำให้สายไฟฟ้าบิดตัวและชำรุดได้

สายไฟฟ้า THW เป็นสายไฟฟ้าชนิดทนแรงดัน 750 โวลต์ มีตัวนำแกนเดียวหุ้มฉนวน 1 ชั้น สำหรับเดินเป็นสายไฟฟ้าเมนเข้าอาคารและเดินภายใน สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ระบบแรงดัน 220 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เดินในวงจร 380 โวลต์ 3 เฟส 3 สาย ทั่วไป

การใช้งาน

- เดินลอย ต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน

- เดินในช่องเดินสาย หรือในรางเดินสาย

- เดินในท่อร้อยสายฝังดินได้ หากสามารถป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปภายในท่อได้

- ห้ามเดินฝังดินโดยตรง

สายไฟฟ้า NYY เป็นสายไฟฟ้าชนิดทนแรงดัน 750 โวลต์ ลักษณะเป็นสายกลมที่มีจำนวนแกนตั้งแต่ 1 แกนถึง 4 แกน ชนิด 1 แกนจะมีเปลือกหุ้มทับชั้นฉนวน 1 ชั้น ส่วนชนิด 2 – 4 แกนจะมีเปลือกหุ้มทับฉนวนอีก 2 ชั้น สำหรับเดินเป็นสายเมนเข้าอาคารบ้านพักอาศัย กรณีที่เดินสายไฟฟ้าใต้ดินและใช้ในวงจรทั่วไปที่เดินใต้ดิน

ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุเบื้องต้น(cctv)

การใช้งาน

- ใช้งานได้ทั่วไป

- เดินในท่อร้อยสาย และในรางเดินสาย

- เดินฝังดินโดยตรง

สายไฟฟ้า NYY - N เป็นสายไฟฟ้าชนิดทนแรงดัน 750 โวลต์ ลักษณะเป็นสายกลมชนิด 4 แกน มีสายไฟอยู่ 3 แกน และมีสายศูนย์หรือสายนิวทรัล อีก 1 แกน ใช้สำหรับเดินสายไฟฟ้าเมนเข้าอาคาร ที่ใช้ระบบแรงดัน 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย

การใช้งาน

- ใช้งานได้ทั่วไป

- เดินในท่อร้อยสาย และในรางเดินสาย

- เดินฝังดินโดยตรง

สายไฟฟ้า NYY – G เป็นสายไฟฟ้าชนิดทนแรงดัน 750 โวลต์ ลักษณะเป็นสายกลมชนิดแกน คือ มีสายไฟอยู่ 3 แกน และมีสายดินหรือสายกราวด์ อีก 1 แกน ใช้สำหรับเดินเป็นสายไฟฟ้าเมนเข้าอาคาร ที่ใช้ระบบแรงดัน 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย

การใช้งาน

- ใช้งานได้ทั่วไป

- เดินในท่อร้อยสาย และในรางเดินสาย

- เดินฝังดินโดยตรง

สายไฟฟ้า VCT – G เป็นสายไฟฟ้าชนิดแรงดัน 750 โวลต์ ลักษณะเป็นสายกลมที่มีจำนวนแกนตั้งแต่ 1 แกน ถึง 4 แกน ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างคล้ายกันกับสายไฟฟ้า VCT แต่มีสายดินหรือสายกราวด์ เพิ่มอีก 1 แกน สำหรับการต่อลงโดยเฉพาะ

การใช้งาน

- เดินในท่อร้อยสาย

- เดินในรางเดินสาย หรือวางบนรางเคเบิล

- เดินฝังดินโดยตรง

สีของสายไฟฟ้า

ความสำคัญอย่างมากอีกอย่างหนึ่งก็คือรหัสสีที่จะทำให้ทราบว่า สายไฟฟ้าเส้นนั้นเป็นสายอะไร หรือท่อร้อยสายไฟฟ้าเป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าประเภทใด ทำให้สะดวกต่อการซ่อมแซมบำรุงรักษา และใช้งานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

รหัสสีของสายไฟฟ้า ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ได้กำหนดสีของสายไฟหุ้มฉนวนระบบแรงต่ำดังนี้

- ตัวนำนิวทรัล ให้ใช้สีเทาอ่อน หรือ สีขาว

- สายเส้นไฟ ต้องมีสีต่างไปจากสายนิวทรัล และตัวนำสำหรับต่อลงดิน

- สายไฟฟ้าในระบบ 3 เฟส ให้ใช้สายที่มีสีฉนวน หรือ ทำเครื่องหมายเป็นดังนี้ เฟส 1 ใช้สีดำ เฟส 2 ใช้สีแดง เฟส 3 ใช้สีน้ำเงิน

- สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า ให้ใช้สีเขียว หรือ สีเขียวแถบเหลือง

รหัสของท่อไฟฟ้า และกล่องพักสาย รหัสสีของท่อไฟฟ้ามีประโยชน์มาก ทำให้ทราบได้ว่า สายในท่อเป็นสายอะไร ซึ่งกระทำได้โดยมีเครื่องหมายแสดงสีทุกระยะ 1 เมตร โดยรวมทั้งข้อต่อ และกล่องพักสาย ตามตาราง

ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุเบื้องต้น(cctv)

การต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ

วิธีการต่อสายไฟฟ้า งานเดินสายไฟฟ้าจำเป็นต้องมีการต่อสายไฟฟ้า อาจมาจากหลายเหตุด้วยกันคือ สายไฟฟ้ายาวไม่พอ จำเป็นต้องต่อแยกสายไฟฟ้าไปในทางอื่น วิธีการต่อสายไฟฟ้าที่ถูกต้องจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งในการทำงาน และในการต่อใช้งาน เพราะการต่อสายที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดการอาร์กของจุดต่อทำให้เกิดความร้อนสูง ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้

1. การปลอกสายไฟฟ้า โดยใช้ใบมีดคัตเตอร์หรือใช้มีบางขนาดเล็ก กำหนดความยาวของสายที่จะปอก โดยการใช้มีดจะมีลักษณะคล้ายกับการเหลาดินสอ อย่าปอกสายไฟฟ้าโดยการใช้มีดกดลงบนสายเป็นมุม 90 องศาเพราะคมมีดจะกินเข้าไปในเนื้อโลหะตัวนำของสายไฟฟ้า เมื่อนำสายไฟฟ้าไปใช้งาน มักจะหักตรงรอบที่ถูกมีด

2. การต่อสายเข้าจุดต่อสายแบบสกรูยึด การคล้องสายไปรอบสกรูยึด ต้องคล้องโดยหมุนโค้งสายไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา หมุนสกรูให้แน่น

3. การต่อสายด้วยวายร์นัต เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำหน้าที่ช่วยในการต่อสายไฟฟ้าเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องพันเทปฉนวน ช่วยให้สะดวกขึ้น การต่อสายไฟฟ้าแบบนี้ทำโดยนำสายไฟฟ้าที่ต้องการต่อสายเข้าด้วยกัน ปอกฉนวนแล้วหมุนลวดตัวนำให้ติดกัน นำวายร์นัตครอบลงไปที่ปลายสายทั้งสองจนสุด หมุนวายร์นัตไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนสายไฟฟ้าแน่น

4. การต่อสายแบบหางเปีย การต่อสายโดยปอกฉนวนของสายไฟที่ต้องการจะต่อกันให้ยาวพอประมาณทั้งสองเส้น วางให้ส่วนที่เป็นตัวนำของสายทั้งสองให้กับกัน ใช้มือหรือคีมบิดส่วนที่ไม่มีฉนวนหุ้ม เพื่อตีเกลียวให้แน่น เพื่อความแข็งแรง และสวยงาม หลังจากนั้นนำวายร์นัตสวม ขันให้แน่น ซึ่งจะใช้กับสายไฟที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่เกิน 2.50 ตารางมิลลิเมตร

กฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

สายเมนหรือสายป้อนเป็นวงจรไฟฟ้าที่เป็นวงจรย่อย มีวิธีการเดินสายอยู่หลายวิธีด้วยกันเพื่อให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม แต่ละวิธีมีข้อกำหนดการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงรายละเอียดของแต่ละวิธีการ เพื่อให้การออกแบบและการใช้งานมีความประหยัด ปลอดภัย สวยงาม ข้อกำหนดและวิธีการเดินสายนี้ไม่รวมถึงการเดินสายภายในเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งประกอบสำเร็จรูปมาจากโรงงาน

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการเดินสาย จุดประสงค์เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สะดวดในการใช้งานและการบำรุงรักษา รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษาอีกด้วย ข้อกำหนดที่สำคัญโดยทั่วไปมีดังนี้ การเดินสายไฟฟ้าที่มีแรงดันต่างกัน การติดตั้งใต้ดิน การติดตั้งวัสดุ และการจับยึด การป้องกันไม่ให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำ การป้องไฟลุกลาม การกำหนดสีของสายไฟหุ้มฉนวนระบบแรงต่ำ ข้อกำหนดการเดินสายสำหรับระบบแรงสูง

การเดินสายไฟฟ้าแบบลอย

อาคารขนาดเล็กหรือบ้านพักอาศัย สามารถแบ่งการเดินสายออกเป็น 2 ส่วน คือ การเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคาร และการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และงบประมาณด้านค่าใช้จ่าย

การเดินสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย

ในปัจจุบันท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ใช้งานมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและเกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน ดังนี้

1. การเดินสายไฟฟ้าในท่อโลหะหนา ปานกลาง และ บาง

2. การเดินสายในท่อโลหะอ่อน

3. การเดินสายในท่อโลหะอ่อนกันของเหลว

4. การเดินสายในท่ออโลหะแข็ง

5. การเดินสายในช่องเดินสายอโลหะบนพื้นผิว

6. การเข้าหัวท่อ และการต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctvbangkok.com

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV