จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

ระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ

บ้านพักอาศัยหรือโรงงานสถานประกอบกิจการ ขายกล้องวงจรปิด (cctv) ต่าง ๆ ระบบไฟฟ้าที่ใช้กันโดยทั่วไปเป็นระบบไฟฟ้าที่ผ่านกระบวนการปรับลดแรงดันมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีจำหน่ายไฟฟ้าย่อย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและกำลังไฟฟ้าที่ถูกส่งไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า จะต้องทำการแปลงระดับแรงดันลงที่หม้อแปลงจำหน่ายให้เป็นระดับแรงดันเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ คือ ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไม่เกิน 1,000 โวลต์ โดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

ระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ

 

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 220 V

ระบบไฟฟ้าในบ้านที่ใช้กันโดยทั่วไปมีสายไฟฟ้า 2 สาย คือ สาย L และสาย N สาย L เป็นเส้นที่มีไฟและเป็นเส้นที่มีอันตรายไม่สามารถแตะหรือสัมผัสได้ ส่วนสาย N โดยทั่วไปจะต่อลงดินที่ต้นทางของแหล่งจ่ายทำหน้าที่เป็นสายป้องกันอันตราย ระบบไฟฟ้าเฟสนี้มีแรงกันระหว่างสาย 220 V

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

ระบบไฟฟ้าที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปมี 2 ระบบ คือ ระบบไฟ 3 เฟส 380 V และระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย 380/220 V

- ระบบไฟ 3 เฟส 3 สาย 380 V เป็นระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ 3 เฟส โดยทั่วไประบบนี้จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โหลด 3 เฟสที่สมดุล

- ระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย 380/220 V เป็นระบบที่จ่ายรงดัน 220 V ให้กับโหลดแสงสว่าง และ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคารบ้านพักอาศัย และจ่ายแรงดัน 380 V ให้กับมอเตอร์ 3 เฟส หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดัน 380 V ระบบนี้มีแรงดันระหว่างสายไฟ L1, L2 หรือ L3 380 V และมีแรงดันระหว่างสายไฟกับสายนิวทรัล 220 V

คำนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและควรทราบมีดังนี้

- แรงดันไฟฟ้า (Voltage) มีสัญลักษณ์เป็น V มีหน่วยเป็นโวลต์ มี 2 ชนิด คือ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

- กระแสไฟฟ้า (Current) มีสัญลักษณ์เป็น I มีหน่วยเป็นแอมแปร์ มี 2 ชนิด คือ กระแสไฟฟ้าตรง และกระแสไฟฟ้าสลับ - ความต้านทาน (Resistance) มีสัญลักษณ์เป็น R มีหน่วยเป็นโอห์ม ซึ่งต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า

- ความถี่ไฟฟ้า (Frequency) มีสัญลักษณ์เป็น F มีหน่วยเป็นเฮริตช์

- กำลังไฟ (Power) มีสัญลักษณ์เป็น P มีหน่วยเป็นวัตต์ ซึ่งเป็นอัตราการไหลของพลังงานในวงจร - พลังงานไฟฟ้า (Energy) มีสัญลักษณ์เป็น W มีหน่วยเป็นจูล ซึ่งเป็นค่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้ไปในช่วงเวลาหนึ่ง

- ความเหนี่ยวนำ (Inductance) มีสัญลักษณ์เป็น L มีหน่วยเป็นเฮนรี่

- ความจุไฟฟ้า (Capacitance) มีสัญลักษณ์เป็น C มีหน่วยเป็นฟารัด ซึ่งเป็นส่วนที่รับพลังงานไฟฟ้ามาแล้วเปลี่ยนเป็นลักษณะของสนามไฟฟ้า

คำนิยามศัพท์ดังที่กล่าวมาแล้วเนความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในคู่มือการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับช่างไฟฟ้าระดับ 2 และระดับ 3

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctvbangkok.com

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com