จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานไฟฟ้า

การติดตั้งไฟฟ้างานกล้องวงจรปิด (cctv) สำหรับช่างไฟฟ้า ในคู่มือแบ่งออกเป็น 3 ระดับ และทั้ง 3 ระดับก็จะกล่าวถึงเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ปัจจุบันได้มีหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน แม้ในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา หน่วยงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ก็ได้บรรจุหัวข้อเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเข้าไว้ในหลักสูตรทุกสาขาช่าง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกที่ดีและสามารถปฏิบัติงานได้ โดยแบ่งออกเป็นข้อย่อยดังนี้คือ

ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานไฟฟ้า

1.ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ป้องกัน อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดหมาย และมีผลกระทบต่อการทำงานและทำให้ทรัพย์สินเสียหาย คนได้รับบาดเจ็บและอาจถึงเสียชีวิต นับเป็นการสูญเสียอย่างมาก สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอาจเกิดได้จากปัจจัยหลัก ได้แก่ คน เครื่องมือ-เครื่องจักร สภาพแวดล้อม การป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ ควรสวมใส่รองเท้าให้ถูกประเภทในการเข้าปฏิบัติงาน การหาเครื่องป้องกันเมื่อเข้าปฏิบัติงานที่มีเศษโลหะ การแต่งกายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักร การใช้เครื่องมือ-เครื่องจักรให้ถูกประเภทกับการใช้งาน และการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักรต้องมีการตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้หรือไม่ เป็นต้น

ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานไฟฟ้า

2.การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย แต่มีโทษมหันต์ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีความระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สินและถึงแก่ชีวิตได้ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อจะได้นำประโยชน์ไปใช้งาน และหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น เช่น อันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกาย เนื่องจากถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปสัมผัสถูกตัวนำไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่และร่างกายส่วนอื่น ๆ ติดอยู่หรือสัมผัสอยู่กับพื้นดิน หรือพื้นน้ำ เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าทำเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

3.การป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า (cctv) ตามธรรมชาติของกระแสไฟฟ้าแล้วจะไหลไปตามทางที่เป็นตัวที่ดีถ้ามีทางให้ไหลผ่านหลายทาง ก็มักไหลผ่านไปตามทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดคือ จากคุณสมบัติที่มีตัวนำที่ดีที่สุดนี้เอง หากการป้องที่จะไม่ให้ร่างกายเป็นทางที่มีความต้านทานน้อย มีวิธีป้องกันได้ 2 วิธีดังนี้ จัดให้มีทางที่มีความต้านทานน้อยกว่าความต้านทานของร่างกายให้เป็นทางไหลของกระแสไฟฟ้าโดยการต่อสายดินเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำมาจากโลหะ และอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ฉนวนกั้นกระแสไฟฟ้าไว้ไม่ให้ผ่านร่างกายขณะที่ต้องเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

4. การใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องวงจรปิด (cctv) และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ได้มีการนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายและใช้กันจนเป็นความเคยชิน ซึ่งถ้าผู้ใช้ขาดความระมัดระวังและไม่มีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ฉนั้นต้องมีการทำความเข้าใจในการใช้งานและสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยกันเสมอคือการบำรุงรักษาดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า และควรที่จะเลือกที่มีเครื่องหมายมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ ตรา มอก. เป็นต้น

ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานไฟฟ้า

5.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟฟ้า สิ่งแรกที่ต้องทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟฟ้าคือการทำให้หลุดพ้นจากกระแสหรือวงจรไฟฟ้าด้วยความรวดเร็ว และต้องมีความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้ผู้เคราะห์ร้ายมีโอกาสรอดพ้นจากอันตรายและรวมทั้งผู้ช่วยเหลือก็ไม่เกิดอันตรายด้วย ควรปฏิบัติดังนี้ ไม่ควรแตะต้องตัวผู้เคราะห์ร้ายที่ติดอยู่กับไฟฟ้าด้วยมือเปล่า ตัดทางเดินของกระแสไฟฟ้าด้วยการถอดเต้าเสียบหรือตัดเมนสวิตซ์ และห้ามลงไปในน้ำเด็ดขาดในกรณีที่กระแสไฟฟ้าอยู่ในบริเวณที่มีน้ำขังให้หาทางเขี่ยสายไฟฟ้าออกให้หรือตัดกระแสไฟฟ้าก่อนจะลงไปช่วยผู้ที่ประสบภัยนั้น เป็นต้น

6. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่หลุดพ้นจากกระแสไฟฟ้านั้น และต้องการการปฐมพยาบาล เนื่องจากกระแสไฟฟ้าทำให้ระบบหายใจของผู้ประสบภัยหยุดการทำงาน ต้องรีบช่วยชีวิตโดยเร็ว ด้วยวิธีการให้ลมหายใจทางปาก และ การนวดหัวใจ การปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยจากฟ้าควรทำร่วมกันทั้ง 2 วิธี ถึงแม้กำลังนำส่งโรงพยาบาล เมื่อฟื้นขึ้นจากการได้รับการปฐมพยาบาลก็ต้องนอนห้ามลุกนั่ง ยืน หรือเดิน ห้ามดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เป็นอันขาด จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากแพทย์ที่ทำการรักษาเท่านั้น

ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานไฟฟ้า

ไฟฟ้ามีทั้งประโยชน์และโทษ ผู้ใช้จำเป็นต้องรู้หลักการใช้ให้ปลอดภัย จึงต้องระมัดระวังไม่ให้ร่างกายไปสัมผัสตัวนำไฟฟ้า เพราะอาจทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายจนทำให้เสียชีวิตได้ จึงต้องมีอุปกรณ์ฉนวนช่วยป้องกันไฟฟ้าในขณะปฏิบัติงาน และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องทำด้วยความรวดเร็วและต้อมีความรอบคอบ การปฐมพยาบาลต้องทำอย่างรีบด่วนและถูกวิธี

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctvbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV