จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

สินามิเกิดขึ้นได้อย่างไร

เป็นภัยที่เกิดจากคลื่นทะเลที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่น

ลักษณะของคลื่นสินามิ เป็นคลื่นที่มีความยาวค่อนข้างมาก และช่วงระยะห่างของเวลาแต่ละคลื่นจะยาวนาน ซึ่งจะเคลื่อนตัวจากบริเวณน้ำลึกเข้าหาฝั่ง ความสูงของคลื่นจะสูงมากยิ่งขึ้น และเข้าปะทะฝั่งด้วยพลังมหาศาล สามารถกัดเซาะพังทลายต้นไม้ บ้านเรือน มนุษย์ และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง ให้ได้รับอันตรายและเกิดความเสียหายได้เป็นอย่างมาก

 

cctv         สินามิเกิดขึ้นได้อย่างไร

 

การเกิดคลื่นสินามิ อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุต่าง ๆ กันดังนี้

1. ภูเขาไฟใกล้ทะเลเกิดการระเบิด

cctv         สินามิเกิดขึ้นได้อย่างไร

2. เกิดการเลื่อนของแผ่นดินใต้ทะเล หรือ ใกล้ฝั่ง

3. เกิดการเคลื่อตัวของเปลือกโลก ซึ่งเป็นการเกิดแผ่นดินไหวถล่มยุบตัว หรือเปลือกโลกถูกดันขึ้นหรือยุบตัวลง

4. เกิดจากก้อนหินตกลงในอ่าวหรือในมหาสมุทร

5. การระเบิดใหญ่ใต้น้ำหรือทะเลจากนิวเคลียร์

cctv         สินามิเกิดขึ้นได้อย่างไร

อันตรายจากการเกิดคลื่นสินามิ

- อันตรายต่อผู้ประสบภัย ทำให้เกิดจากเสียชีวิต สูญหาย บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จากโรคภัยต่าง ๆ สุขภาพจิตเสื่อม หวาดผวา หรือเกิดความเศร้าโศก ขาดรายได้ ไม่สามารถทำงานได้ ธุรกิจต่าง ๆ หยุดชะงักทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจได้

- อันตรายต่อทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน ร้านค้า กล้องวงจรปิด CCTV หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย การสื่อสาร ระบบโทรคมนาคมถูกตัดขาด แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลถูกทำลาย

 

การป้องภัยจากการเกิดสินามิ อาจทำได้ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน รวมถึงประชาชน ก็ต้องให้ความร่วมมือ ดังนี้

- ภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในแนวทางการป้องกันคลื่นสินามิ จัดให้มีการฝึกซ้อมรับภัยจากสินามิ การจัดวางผังเมืองให้เหมาะสม การวางแผนในเรื่องการอพยพผู้คน การหลีกเลี่ยงการสร้างสิ่งก่อสร้างใกล้ชายฝั่ง จัดให้มีศูนย์การแจ้งเตือนภัยจากสินามิ และประกาศเตือนภัย

- ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนทั้งทางภาครัฐและประชาชนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ด้านการเงินเพื่อสนับสนุนในการป้องกัน และให้การสนับสนุนในด้านกำลังคนในการช่วยเหลือ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัตจากสินามิ

- ภาคประชาชน ควรติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง สังเกตปรากฏการณ์ของชายฝั่ง ต้องตั้งสติให้มั่นหากเกิดภัยสินามิเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ กรณีที่อยู่ในเรือที่จอดอยู่ที่ท่าหรือในอ่าวให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเล เมื่อทราบว่าจะเกิดคลื่นสินามิ คลื่นสินามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอก เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยควรรอสักระยะหนึ่งก่อนค่อยลงไปที่ชายฝั่ง

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com