จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

วิธีป้องกันอันตรายจากวาตภัย

ปรากฏการณ์ธรรมชาติทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของคนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบการให้บริการทางการแพทย์ และ สาธารณสุข ในปัจจุบันภัยธรรมชาติได้เป็นปัญหาที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและหามาตรฐานการป้องกันและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาเหล่านั้น การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติพบว่าภัยธรรมชาติแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อมนุษย์แตกต่างกัน ประเภทของภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว และความแห้งแล้ง เหล่านี้ถือเป็นภัยธรรมชาติ ทั้งสิ้น

 

cctv         ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม

ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

วาตภัย เป็นภัยที่เกิดจากลมพายุ ซึ่งความแรงของลมและพายุจะทำให้สิ่งต่าง ๆ ที่ขวางทางล้มระเนระนาดแล้วยังทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินและยังมีอุทกภัยตามมาด้วย อันตรายจะมากหรือน้อยนั้นย่อมขึ้นอยู่กับชนิดของพายุที่มีความเร็วของลม ลมพายุที่ก่อให้เกิดวาตภัยมีหลายชนิดด้วยกัน แยกออกได้ดังนี้

1. พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสชัน พายุโซนร้อน และพายุใต้ฝุ่น

2. พายุฝนฟ้าคะนอง หรือที่เรียกว่า พายุฤดูร้อน

cctv         ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม

การป้องกันวาตภัย เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดอันตรายและความเสียหาย ควรป้องกันไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุ ดังนี้
- การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อรับสถานการณ์วาตภัย
- การเตรียมตัวเพื่อป้องกันอันตรายของประชาชนว่าจะเกิดวาตภัย

ข้อควรปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย ประชาชนควรพึงปฏิบัติ ดังนี้
- พยายามคุมสติให้ดีขณะที่มีลมพายุ
- ไม่ควรออกนอกอาคาร
- ไม่ควรอยู่ในที่ลุ่มหรือที่ราบริมทะเล
ข้อควรปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย ควรปฏิบัติดังนี้
- ควรรอเมื่อพายุสงบไปแล้วประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าสงบแล้วจริง ๆ
- ถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บให้ช่วยเหลือทันทีโดยการนำส่งโรงพยาบาล
- หากมีต้นไม้ล้ม อาคารหักพังเสียหาย ควรเก็บหรือจัดการให้ปลอดภัย
- ประปามีท่อแตกไม่ควรใช้เพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้
- ถ้ามีเสาไฟล้ม สายไฟขาด ไม่ควรเข้าใกล้ให้ทำเครื่องหมายหรือเครื่องกั้นไว้ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่มาจัดการให้เรียบร้อย

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com