จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

ความปลอดภัยในโรงเรียนสร้างได้ด้วยความเข้าใจ

ความปลอดภัยในโรงเรียนขึ้นอยู่กับการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน การจัดการเรียนความปลอดภัยในโรงเรียน การจัดการบริการความปลอดภัย ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้นักเรียน และ ครู รวมถึงบุคคลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ และรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัย รวมถึงมีจิตสำนึกที่จะป้องกันตัวเองและผู้อื่นให้พ้นภัยหรือลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้

 

cctv         ความปลอดภัยในโรงเรียนสร้างได้ด้วยความเข้าใจ

ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน

1. การลื่นล้ม การพลัดตกจากที่สูง หรือตกหลุมที่บริเวณสนามโรงเรียน

2. การวิ่งชนกันเอง หรือ วัตถุ และการเล่นหรือต่อสู้กันระหว่างเด็กนักเรียนด้วยกันเอง

3. การถูกมีดบาด เศษไม้ เศษแก้ว หรือของมีคมต่าง ๆ

4. การใช้เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โรงฝึกงาน โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่ในโรงพลศึกษา หากไม่ระมัดระวังหรือเกิดการชำรุดก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 5. การเกิดเพลิงไหม้ จากการทดลองหรือไฟฟ้าช็อต เป็นต้น

cctv         ความปลอดภัยในโรงเรียนสร้างได้ด้วยความเข้าใจ

 

สถานที่ที่อาจจะเกิดเหตุในโรงเรียน มีได้ในที่ต่าง ๆ ดังนี้

- โรงเรียนอาคารเรียน

- สนามและบริเวณโดยรอบของโรงเรียน

- ห้องน้ำ ห้องพยาบาล ห้องสมุด

- ห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องประชุม

- โรงฝึกงาน โรงอาหาร โรงพลศึกษา

- ห้องพัสดุเก็บอุปกรณ์

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน มีสาเหตุสำคัญ ดังนี้

 

1. ตัวบุคคล ส่วนใหญ่อุบัติเหตุภายในโรงเรียนเกิดจากตัวบุคคลเป็นสำคัญ ดังนี้

- ความประเลินเล่อและความประมาท ไม่รู้จักระมัดระวัง

- ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

- ไม่มีความรับผิดชอบ

- ความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ

- ไม่มีความรู้และขาดประสบการณ์

- ฝ่าฝืนกฎระเบียบ

2. สิ่งแวดล้อม ถ้าภายในโรงเรียนไม่ได้รับการดูแลปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี ย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น อาคารสถานที่ อาคารเรียนควรติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV สนเาม แสงสว่าง ระบบการถ่ายเทอากาศ อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนสกปรกรกรุงรัง เป็นต้น ควรได้รับการปรับปรุงดูแลให้ดีและเรียบร้อยเสมอ เป็นต้น

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com