จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

เดินทางท่องเที่ยวด้วยเครื่องบินปฏิบัติอย่างไร?? ห่างไกลอุบัติเหตุ

การเดินทางที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วมาก จึงได้รับความนิยมมากขึ้น เมื่อมีเครื่องบินได้รวดเร็วมากขึ้น อุบัติเหตุก็อาจเกิดขึ้นได้มากเช่นเดียวกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็จะร้ายแรงและรุนแรงมากกว่าการเดินทางโดยทางบกและทางน้ำ ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งนำความโศกเศร้าและสูญเสียไม่น้อย ฉนั้นการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการโดยสารเครื่องบินจึงมีความจำเป็น

 

cctv         เดินทางท่องเที่ยวด้วยเครื่องบินปฏิบัติอย่างไร?? ห่างไกลอุบัติเหตุ

ลักษณะของอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยทางอากาศ

1. เครื่องบินตกเอง เกิดจากเหตุขัดข้องของเครื่องยนต์ หรือ ถูกจี้ มรสุม

2. เครื่องบินชนกัน ขณะที่ขึ้นหรือลง หรือบินอยู่ในอากาศ

3. เครื่องบินชนภูขา หอคอย อาคารหรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ

cctv         เดินทางท่องเที่ยวด้วยเครื่องบินปฏิบัติอย่างไร?? ห่างไกลอุบัติเหตุ

สาเหตุของอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยทางอากาศ

การเดินทางทางอากาศ สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอาจเกิดจาก ตัวบุคคล และ สภาพแวดล้อมดังนี้ ตัวบุคคล

cctv         เดินทางท่องเที่ยวด้วยเครื่องบินปฏิบัติอย่างไร?? ห่างไกลอุบัติเหตุ

- ความที่ร่างกายเกิดความบกพร่องหรือสภาพจิตใจไม่พร้อมของนักบินหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกิดความเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย เศร้าหมองหรือวิตกกังวล

- นักบินขาดความเชี่ยวชาญชำนาญหรือขาดประสบการณ์ในการขับเครื่องบิน

- ผู้ขับเครื่องบินขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น ไม่บินตามเส้นทาง ความประมาทเลินเล่อ ใช้ความเร็วเกินกำหนด

- ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเดินทางทางอากาศ เช่น ก่อความไม่สงบในขณะโดยสารเครื่องบิน สภาพแวดล้อม

- เครื่องบินหรือตัวอากาศยานไม่ได้รับการตรวจซ่อมดูแลอย่างละเอียด หรือเสื่อมคุณภาพ ก่อนนำออกไปใช้งาน - เครื่องยนต์อยู่ในสภาพดีหรือขัดข้อง น้ำมันเชื้อเพลิงพอไหมหมดกลางทางหาที่ลงได้ไหม

- สภาพทางวิ่ง สนามบินมีเครื่องกีดขวางไหม ทางขับดีหรือไม่

- เกี่ยวกับทัศนวิสัย สภาพดินฟ้าอากาศ ฝนตกหนัก พายุแรงมาก หมอกลงจัด ฟ้าผ่า

 

การป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยทางอากาศ

เราสามารถกระทำได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่หรือนักบินที่เกี่ยวข้อง จะต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงเสมอ ไม่ควรขับเครื่องบินหากมีความบกพร่องหรือสภาพจิตใจไม่พร้อม หรือหลังดื่มของมึนเมาใหม่ ควรงดการขับเครื่องบิน

2. ควรศึกษาหาความรู้หรือฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องการบินและตัวเครื่องบิน เพื่อให้เกิดความชำนาญและมีประสบการณ์หรือความคล่องตัวในการปฏิบัติงานด้านการเดินอากาศอยู่เสมอ ๆ

3. ผู้เกี่ยวข้องหรือนักบินจะต้องมีความรับผิดชอบสูง และมีความระมักระวัง รวมถึงการปฏิบัติตามกฏการเดินอากาศด้วย

4. นักบินหรือเจ้าหน้าที่ จะต้องตรวจสภาพเครื่องบิน เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการบิน ก่อนที่จะนำเครื่องขึ้นบินทุกครั้ง

5. ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือข้อบังคับของการโดยสารทางอากาศอย่างเคร่งครัด เช่น การรัดเข็มขัด

6. ตรวจเช็คสภาพเครื่องอยู่เสมอ ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพจะได้แก้ไขซ่อมแซม ก่อนการนำไปใช้

7. สภาพอากาศ ทัศนวิสัยดีหรือไม่ ต้องงดการบินหรือไม่ 8. เครื่องอำนวยความสะดวกในการบิน เช่น สภาพทางวิ่ง มีเครื่องกีดขวางในบริเวณสนามบิน

ข้อพึงปฏิบัติของผู้โดยสารขณะเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบิน

cctv         เดินทางท่องเที่ยวด้วยเครื่องบินปฏิบัติอย่างไร?? ห่างไกลอุบัติเหตุ

1. ควรทำตามคำแนะนำและปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่หรือนักบินโดยเคร่งครัด เช่น รักเข็มขัด สวมเสื้อชูชีพ เป็นต้น

2. อย่าตื่นเต้นตกใจ ควรตั้งสติและทำใจให้สงบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

3. ควรรีบออกทางประตูฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว เมื่อเครื่องลงสู่พื้นดินหรือพื้นน้ำ และรีบออกไปให้ห่างจากตัวเครื่องมากที่สุดเพราะเครื่องอาจระเบิดได้

4. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ประจำเครื่องอย่างเคร่งครัดหากเครื่องบินตกลงในน้ำ

 

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com