จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

การป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน

บ้านหรือที่พักอาศัย สิ่งที่สำคัญก็คือ การที่ทุกคนตระหนักถึงอันตราย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและมีความเต็มใจที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง ซึ่งวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน อาจทำได้ดังนี้

1. การป้องกันในด้านบุคคล

2. การป้องกันในด้านสิ่งแวดล้อม

cctv          การป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน

การป้องกันในด้านบุคคล สามารถกระทำได้ดังนี้

1. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอันตราย สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน

2. การรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

3. ทำให้จิตใจเบิกบานอยู่เสมอ

4. การระมัดระวังในการทำงาน มีสติ และทำงานด้วยความตั้งใจ

5. การฝึกอบรมหรือให้ความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยภายในบ้านแก่สมาชิกทุกคน เด็ก ผู้สูงอายุ และรวมถึงคนพิการด้วย

cctv          การป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน

การป้องกันในด้านสิ่งแวดล้อม

การป้องกันอุบัติเหตุในบ้านเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม เราสามารถทำได้ดังนี้

1. การออกแบบบ้าน และเครื่องใช้ภายในบ้าน รวมถึงการก่อสร้างก็ควรนึกถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ เช่น บ้านไม่ควรสร้างติดถนนจนเกินไป หรือประตูบ้านก็ไม่ควรอยู่ในมุมอับลับตาหรือมีต้นไม้ใหญ่ใกล้ตัวบ้านจนเกินไป และรวมถึงการใช้วัสดุในการก่อสร้างควรมีความแข็งแรงและคงทน

2.การออกแบบบ้านควรให้ถูกสุขลักษณะและกฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยและกฎหมายจะได้คุ้มครองสมาชิกภายในบ้านเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น

3. การจัดวางสิ่งของควรให้เป็นระเบียบ รวมถึงเครื่องใช้ต่าง ๆ กล้องวงจรปิด CCTV ภายในบ้านด้วย โดยเฉพาะจำพวกที่เป็นสารพิษ สารเคมีหรืออุปกรณ์เครื่องมือที่แหลมคมและเป็นอันตราย ควรเก็บวางให้พ้นมือเด็ก

4. การดูแลรักษาและซ่อมแซมบ้าน ภายในบริเวณบ้านและสนามหญ้าควรให้สะอาดและถูกสุขลักษณะไม่สกปรกติหรือรกรุงรัง เพราะจะทำให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและที่อยู่ของสัตว์ร้ายได้

5. การสำรวจความปลอดภัยภายในบ้าน เพื่อเป็นการตรวจสภาพแวดล้อมในบ้าน บริเวณบ้าน ห้องต่าง ๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ ถ้าพบว่าอยู่ในสภาพชำรุดไม่พร้อมใช้งาน ก็จะได้ทำการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้

cctv          การป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน

 

การส่งเสริมความปลอดภัยภายในบ้าน

1. ให้คำแนะนำและความรู้แก่สมาชิกในบ้าน โดยเฉพาะเด็ก ๆ ห้ามนำสิ่งแปลกปลอมเข้าส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2. การรู้จักระมัดระวัง การรับประทานอาหาร ไม่หัวเราะ หรือเล่นกันในเวลารับประทานอาหาร ควรนำสิ่งแปลกปลอม เช่น เมล็ดผลไม้ หรือถุงพลาสติก ออกจากห้องเด็ก หรือควรเก็บของให้ที่ไม่ใช้ให้มิดชิด

 

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com