จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

อุบัติเหตุที่เกิดจากแก๊สหุงต้มและการป้องกัน

สาเหตุของอุบัติเหตุจากการใช้แก๊สหุงต้มมักมีสาเหตุ ดังนี้

1. การขาดความรู้และความชำนาญในการใช้ cctv เช่นการเปิด ปิด

2. การประมาทเลินเล่อในการใช้เตาแก๊ส ไม่ระมัดระวังในการประกอบอาหาร

3. การติดตั้งเตาแก๊สในที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งที่ไม่มีอากาศระบายเพียงพอ การตั้งวางถังแก๊สในแนวนอน

4. การเสื่อมคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับแก๊ส cctv มีรอยรั่วที่ตัวถัง หรือท่อสายแก๊สมีรอยชำรุด

cctv          อุบัติเหตุที่เกิดจากแก๊สหุงต้มและการป้องกัน

การป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้แก๊สหุงต้ม สามารถกระทำได้ ดังนี้

1. ควรศึกษาวิธีการใช้และการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างถูกต้อง

2. ควรเลือกใช้เตาแก๊ส ถังแก๊ส และท่อนำแก๊สที่ได้มาตรฐานในด้านความปลอดภัย

3. ควรตั้งถังแก๊สและเตาแก๊สไว้บนพื้นที่เรียบแข็งแรง มั่นคง และที่มีการระบายอากาศได้สะดวก

4. ควรใช้ภาชนะให้มีขนาดพอเหมาะกับหัวเตาแก๊ส

5. ควรดูแลรักษาถังแก๊ส สายนำแก๊ส หัวเตา ลิ้นเปิด - ปิด ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ

6. ควรติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับป้องกันแก๊สรั่ว

cctv          อุบัติเหตุที่เกิดจากแก๊สหุงต้มและการป้องกัน

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแก๊สรั่ว เมื่อได้กลิ่นแก๊สหรือเกิดการรั่วของแก๊สควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ปิดวาล์วแก๊สที่หัวถังแก๊สและที่เตาแก๊สทันที

2. ห้ามจุดไฟ สูบบุหรี่ และเปิด-ปิดสวิตไฟฟ้าทุกชนิดเพราะจะให้เกิดประกายไฟและแก๊สระเบิดได้

3. เปิดประตูหน้าต่าง เพื่อระบายแก๊สออกโดยเร็ว อากาศจะได้ถ่ายเทได้สะดวก

4. ตรวจสอบหาจุดที่รั่ว โดยใช้น้ำสบู่ทาบริเวณที่สงสัยหรือลูบไปตามสายส่งแก๊ส หากรั่วน้ำสบู่จะเป็นฟองอากาศขึ้นมา

5. กรณีที่มีไฟลุกขึ้นมาที่ถัง ให้ใช้น้ำสาดไปที่ไปติดแรง ๆ ทันที หรือใช้ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง

cctv          อุบัติเหตุที่เกิดจากแก๊สหุงต้มและการป้องกัน

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com