จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV มีข้อควรระวังเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างไรบ้าง ?

ข้อควรระวังในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กับงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ควรมีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยดังนี้

1.เมื่อพบว่าฝาครอบ หรือกล่องสวิทช์ชำรุด หรือแตกเสียหาย ควรรีบเปลี่ยนและซ่อมแซมทันที

2.รักษาความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ซึ่งมีสวิทช์อยู่ใกล้ๆ

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV มีข้อควรระวังเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างไรบ้าง ?

3.หมั่นสำรวจตรวจตราภายในแผงสวิทช์ ตู้ควบคุมทางไฟฟ้า ไม่ให้มีเศษผงทองแดง หรือโลหะที่นำไฟฟ้าอยู่ และอย่านำเอาชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม เช่น ฟิวส์ และอื่นๆ ออกมาจากตู้ควบคุมโดยเด็ดขาด

4.การเปลี่ยนฟิวส์ ควรใช้ฟิวส์เฉพาะใช้งานนั้น และก่อนเปลี่ยนต้องสับสวิทช์ (ให้วงจรไฟฟ้าเปิด) ให้เรียบร้อยก่อน

5.อย่าใช้ฝาครอบที่ทำด้วยสารที่สามารถลุกติดไฟได้ เป็นฝาครอบสวิทช์

6.ควรตรวจสอบดูแลสวิทช์ตัดตอนเป็นประจำ และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปลอดภัยตลอดเวลา

7.สวิทช์แต่ละอัน ควรมีป้ายแสดงรายละเอียดเพื่อให้เกิดความปลอกภัยสูงสุดดังนี้

- ใช้กับกระแสไฟตรง หรือ กระแสไฟฟ้าสลับ

- ความต่างศักย์ ทางไฟฟ้า (หรือแรงดัน/ แรงเคลื่อนไฟฟ้า)

- กระแสไฟฟ้า

- เครื่องมือเครื่องใช้ทางไฟฟ้าที่ต่อกับสวิทช์นั้น

- ชื่อผู้รับผิดชอบ

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV มีข้อควรระวังเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างไรบ้าง ?

8.ต้องสับสวิทช์ให้วงจรไฟฟ้าเปิด เมื่อต้องการตรวจสอบหรือซ่อมแซม และให้ติดป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายที่ที่สวิทช์ว่า “กำลังซ่อม”

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV มีข้อควรระวังเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างไรบ้าง ?

9.ก่อนสับสวิทช์ให้วงจรไฟฟ้าเปิด ต้องแน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยและได้รับสัญญาณถูกต้อง

10.การส่งสัญญาณเกี่ยวกับการเปิดปิดสวิทช์ ควรทำด้วยความระมัดระวัง

11.อย่าปิดหรือเปิดสวิทช์ขณะมือเปียกน้ำ

12.การสับสวิทช์ให้วงจรไฟฟ้าปิดต้องแน่ใจว่าสัญญาณนั้นถูกต้อง

13.การขันสลักเกลียวเพื่อยึดสายไฟฟ้าต้องขันให้แน่น


line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctvbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com