บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) มีการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียอย่างไร??

 

บทความนี้ เราจะได้เสนอทัศนะใหม่ของการบริการงานความปลอดภัย ในรูปแบบของการบริหารธุรกิจ โดยคำนึงถึงความสูญเสียต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ในลักษณะของการตรวจสอบสภาพการทำงานและระบบบริหาร เพื่อควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสีย (Loss Control) อันจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น การบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย จึงมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารงานด้านความปลอดภัยในปัจจุบัน เนื่องจากมีส่วนสำคัญต่อผลกำไรและความอยู่รอดขององค์การ

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) มีการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียอย่างไร??

 

การบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย(LossControlManagement)เป็นเทคนิคใหม่สำหรับการบริหารงานอุตสาหกรรมหรือโรงงาน โดยกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในโรงงานหรือสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) และวางมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุอย่างชัดเจน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติและควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ

 

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) มีการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียอย่างไร??

 

ปัจจุบัน นักบริหารที่ทำหน้าที่ควบคุมความสูญเสียผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยในโรงงานและที่ปรึกษาด้านนี้ จะต้องทำการศึกษาวิเคราะห์การดำเนินการของบริษัท (หรือโรงงาน) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการบริหารความปลอดภัยในโรงงานและการประเมินผล โดยพิจารณาใน 2 ประเด็นสำคัญ อันได้แก่

 

1.แนวทางวิเคราะห์เพื่อควบคุมความสูญเสีย แนวทางนี้เป็นวิธีการใช้อยู่ในบริษัทประกันภัยทั่วไปเป็นการค้นหาบริเวณที่ควรจะได้รับการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของมาตรการด้านความปลอดภัยที่โรงงานใช้อยู่ วิธีนี้จะกระตุ้นวิศวกรความปลอดภัยให้แก้ปัญหาได้ถูกจุดและได้ผลที่สุด

2.การประเมินผลโครงการความปลอดภัย (Safety Program Appraisal) เป็นแนวทางที่ใช้สำหรับการประเมินผลของการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของแผนกต่างๆ ในโรงงานด้วยมาตรการวัดเดียวกัน นับเป็นการประกวดหรือให้คะแนนความปลอดภัยก็ว่าได้

 

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctvbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com