บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

การฝึกอบรมช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ด้านความปลอดภัยมีข้อควรคำนึงอะไรบ้าง

เมื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) หรือผู้ควบคุมงานได้พบสิ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้หรือฝึกอบรมให้แก่คนงานอย่างชัดเจนแล้ว เขาจะต้องแนะนำหรือสอนงานในลักษณะที่ทำให้คนงานมีความรู้ความเข้าใจในงานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และสามารถทำงานนั้นได้อย่างปลอดภัยด้วย

1.สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการฝึกอบรมสอนงาน

ในการฝึกอบรมพนักงานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV นั้น ผู้ควบคุมงานจะต้องหลีกเลี่ยงการตั้งสมมุติฐาน ดังนี้

การฝึกอบรมช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ด้านความปลอดภัยมีข้อควรคำนึงอะไรบ้าง

 คนงานเข้าใจโดยละเอียดในสิ่งที่เขาอธิบายแล้ว

 คนงานตั้งใจฟังการอธิบายโดยตลอด

 คนงานสามารถเรียนรู้และจดจำตลอดไปได้

 เขา (ผุ้สอน) ได้อธิบายครอบคลุมทุกเรื่องแล้ว

2.การจัดการฝึกอบรม

การจัดการฝึกอบรม (การสอนและแนะนำงาน) ควรจะมีลักษณะสำคัญบางอย่างดังนี้

การฝึกอบรมช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ด้านความปลอดภัยมีข้อควรคำนึงอะไรบ้าง

• เตรียมข้อมูลหรือสิ่งที่จำเป็นให้ครบถ้วนละควรเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งต่างๆถ่ายทอดแก่คนงานเป้นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์

• จะต้องวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการไขว้เขวและการออกนอกลู่นอกทาง

• จะต้องคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ของพนักงานติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อนำมาปรับให้เข้าได้กับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างได้ผล

• จะต้องภาษาและถ้อยคำที่เหมาะสมกับพนักงานติดตั้งคนนั้นๆ การใช้ศัพท์ทางเทคนิค ควรจะให้คำจำกัดความที่เข้าใจง่ายก่อน

•เตรียมการอธิบายเป็นขั้นตอนตามลำดับมีการสาธิตและยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจตลอดจนการเน้นที่จุดสำคัญต่างๆอย่างเหมาะสม เพื่อให้ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดจดจำได้แม่นยำยิ่งขึ้น

• จะต้องสอบถามความเข้าใจของพนักงานติดตั้งเป็นช่วงๆ ตลอดเวลาการฝึกอบรม โดยตั้งคำถามอย่างเหมาะสม

• จัดเตรียมแบบฝึกหัดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของพนักงาน หรือเตรียมวิธีการประเมินผลในเรื่องที่ฝึกอบรม เพื่อวัดความสำเร็จของการฝึกอบรมว่ามีมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามความต้องการหรือไม่ เพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป

• ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นตลอดเวลาการฝึกอบรม โดยที่ผู้สอนจะต้องแสดงออกซึ่งความเต็มใจในการตอบ และพร้อมที่จะให้คำแนะนำเสมอ

การฝึกอบรมช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ด้านความปลอดภัยมีข้อควรคำนึงอะไรบ้าง

 

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctvbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com