บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

กล้องวงจรปิดและการอบรมช่างติดตั้งเพื่อความปลอดภัย

 

การอบรมเจ้าหน้าที่หรือช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ปิดเพื่อความปลอดภัยเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของหัวหน้าควบคุมงานที่มีความสำคัญเท่าเทียมกับการวางผังโรงงานเพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงาน เพราะหากเจ้าหน้าที่หรือช่างติดตั้งไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยส่วนบุคคลแล้ว ก็อาจได้รับอันตรายได้ทั้งๆที่ได้จัดระบบป้องกันอันตรายเอาไว้แล้วเป็นอย่างดี โดยคนงานดังกล่าวอาจไปทำลายหรือถอดระบบป้องกันอันตรายออกทิ้งเพราะเห็นว่ายุ่งยากไม่ทันใจ หรือไม่สะดวกในการใช้เท่าที่ควร

กล้องวงจรปิดและการอบรมช่างติดตั้งเพื่อความปลอดภัย

สาเหตุของการเกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานของช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV นั้น ส่วนใหญ่มีมีสาเหตุดังนี้

1.ช่างติดตั้งไม่ได้รับการอบรมให้รู้จักหน้าที่และการปฏิบัติต่องานติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างถูกต้องและรัดกุม นั่นคือไม่ชำนาญในการติดตั้ง

กล้องวงจรปิดและการอบรมช่างติดตั้งเพื่อความปลอดภัย

2.ขณะปฏิบัติงาน ไม่ทำหน้าที่อย่างคร่งคัด มีการหยอกล้อกันเล่นในระหว่างปฏิบัติงาน

3.งานติดตั้งที่อยู่ใกล้กับเครื่องจักรหรือในพื้นที่ที่อันตรายที่มีเครื่องป้องกันอันตราย แต่คนงานหรือช่างบางคนไม่ใช้หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็นลักษณะของความประมาท คือรู้แล้วแต่ไม่ทำ

4.การที่โรงงานหรือบริษัทรับติดตั้งจนวนมากนิยมให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาหรือทำงานนอกเวลา หรือสร้างระบบงานแบบคำนึงถึงประโยชน์ที่นายจ้างป้อนให้ คือระบบ “เบี้ยขยัน” คนงานต้องทำงานมากเกินขนาด โอกาสที่จะเกิด “การเมื่อยล้าจากการทำงาน” ก็มีมากเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างหนึ่ง

5.การทำงานผลัดกลางคืน บางระยะช่างติดตั้งจะมีอาการง่วงนอนขณะที่กำลังทำงาน โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็ง่ายมาก

6.การทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี เช่นแสงสว่างน้อยเกินไป แสงสว่างจ้าเข้าตา ทำให้เกิดอาการล้าของตา การทำงานในสถานที่มีเสียงดังมากๆ หรือในสถานที่ร้อนจัดมาก ก็เป็นสาเหตุทางอ้อมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

7.ลักษณะโดยเฉพาะของช่างติดตั้งที่มีอุปนิสัยมักงายเลินเล่อหรือไม่เอาใจใส่ ขาดผู้ควบคุมดูแลที่ดี

กล้องวงจรปิดและการอบรมช่างติดตั้งเพื่อความปลอดภัย

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com