บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

กล้องวงจรปิดกับ การสอบสวนการบันทึกและรายงานอุบัติเหตุ

การเกิดอุบัติเหตุจากการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ย่อมแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องในขบวนการผลิตอันมีผลต่อความสำเร็จขององค์การโดยตรง การป้องกันอุบัติเหตุมิให้เกิดขึ้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานอุตสาหกรรม วิธีการป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งคือ การศึกษาจากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในอดีต โดยการสอบสวนอุบัติเหตุ (Accident Investigation) เพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ และหามาตรการแก้ไขมิให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดซ้ำขึ้นอีกในอนาคต โดยจัดทำรายงาน (Accident Report) เสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจสั่งการต่อไป

กล้องวงจรปิดกับ การสอบสวน การบันทึกและรายงานอุบัติเหตุ

การสอบสวนอุบัติเหตุ (Accident Investigation)

1.เพื่อศึกษาและค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Causes) และสภาพการณ์ที่เป็นอันตรายต่างๆ (Hazardous Conditions) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาศัยการแก้ไขปรับปรุงที่ถูกต้อง

กล้องวงจรปิดกับ การสอบสวน การบันทึกและรายงานอุบัติเหตุ

2.เพื่อพิจารณาค้นหาความจริงอันเป็นเป็นมูลเหตุที่คนงานด้วยลักษณะของกรกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) หรือไม่ถูกต้องตามกฎข้อบังคับ อันก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

3.เพื่อให้ทราบถึงผลของการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ตลอดความเสียหายต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลกระตุ้นฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน คนงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มความสนใจในการป้องกันอุบัติเหตุ

 

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนอุบัติเหตุ

 

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมในการสอบสวนอุบัติเหตุในโรงงาน ได้แก่

1.ผู้ควบคุมงาน (Supervisors) เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างติดตั้งให้ถูกวิธี มีความปลอดภัย และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของโรงงาน จึงมีความคุ้นเคยกับสถานที่โรงงาน เครื่องจักรเครื่องมือและสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นอย่างดีแล้ว ผู้ควบคุมงานจึงเป็นบุคคลที่เหมาะสมต่อหน้าที่ในการสอบสวนอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ

2.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) เป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานโดยตรง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการนี้ จึงจะสามารถทำงานด้านการสอบสวนอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพได้ และจะต้องเสนอมาตรการแก้ไขป้องกันเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างปลอดภัยในอนาคตด้วย

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com