บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO JVC SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA SANYO บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Line กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera @CctvBangkok.com   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera contact@mediasearch.co.th

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

<title> งานติดตั้งกล้องวงจรปิดกับสาเหตุของอุบัติเหตุ

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดกับสาเหตุของอุบัติเหตุ

1.สาเหตุที่เกิดจากคน (Human Causes)

มีจำนวนสูงที่สุด คือ 88% ของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น การทำงานที่ไม่ถูกต้องของช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด ความพลั้งเผลอ ความประมาท การมีนิสัยชอบเสี่ยงในการทำงาน เป็นต้น

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดกับสาเหตุของอุบัติเหตุ

2.สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์การติดตั้ง

มีจำนวนเพียง10% ของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง ตัวอย่างเช่นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆชำรุดบกพร่อง

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดกับสาเหตุของอุบัติเหตุ

 

3.สาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts)

ได้แก่

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดกับสาเหตุของอุบัติเหตุ

 

 

- การทำงานไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกขั้นตอน

- การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติเหตุ เป็นเรื่องของเคราะห์กรรม แก้ไขป้องกันไม่ได้

- ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย

- การมีนิสัยชอบเสี่ยง

- การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของความปลอดภัยในการทำงาน

- การทำงานโดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

- การถอดเครื่องกำบังส่วนอันตรายของเครื่องจักรออกด้วยความรู้สึกรำคาญ ทำงานไม่สะดวก หรือถอดออกเพื่อซ่อมแซมแล้วไม่ใส่คืน

- การใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่เหมาะกับงาน เช่น การใช้ขวดแก้วตอกตะปุแทนการใช้ค้อน

- การหยอกล้อกันระหว่างทำงาน

- การทำงานโดยที่ร่างกายและจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ เช่น ไม่สบาย เมาค้าง มีปัญหาครอบครัว ทะเลาะกับแฟน เป็นต้น

4.สาเหตุจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions)

- ส่วนที่เป็นอันตราย (ส่วนที่เคลื่อนไหว) ของเครื่องจักรไม่มีเครื่องกำบังหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตราย

- การวางผังโรงงานที่ไม่ถูกต้อง - ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสกปรกในการจัดเก็บวัสดุสิ่งของ

- พื้นโรงงานขรุขระ เป็นหลุมบ่อ

- สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกสุขอนามัย เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ เสียงดังเกินควร ความร้อนสูง ฝุ่นละออง ไอระเหยของสารเคมีที่เป็นพิษ เป็นต้น

- เครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิดราคาถูกชำรุดบกพร่อง ขาดการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

- ระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า สายสัญญาณกล้องวงจรปิดไอพี ชำรุดบกพร่อง เป็นต้น

 

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com