Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก กล้องวงจรปิด cctv กล้องวงจรปิด cctv โปรโมชั่น กล้องวงจรปิด cctv ชำระเงิน กล้องวงจรปิด cctv เกี่ยวกับบริษัท กล้องวงจรปิด cctv ติดต่อเรา กล้องวงจรปิด cctv พูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับ กล้องวงจรปิด  
 

FUJIKO CCTV

       กล้องวงจรปิด Fujiko CCTV  กล้องวงจรปิดมาตราฐาน
    
       กล้องวงจรปิด Fujiko CCTV  กล้องวงจรปิดแบบโดม

       กล้องวงจรปิด Fujiko CCTV  กล้องวงจรปิดขนาดเล็ก

       กล้องวงจรปิด Fujiko CCTV  กล้องวงจรปิดสปีดโดม PTZ

       กล้องวงจรปิด Fujiko CCTV กล้องอินฟาเรด

       กล้องวงจรปิด Fujiko CCTV  Non-Pc Base DVR

       กล้องวงจรปิด Fujiko CCTV  PC Based DVR

       กล้องวงจรปิด Fujiko CCTV  PC Card DVR

       กล้องวงจรปิด Fujiko CCTV  Pan/Tile Scanner CCTV

       กล้องวงจรปิด Fujiko CCTV  Housing and Bracket

       กล้องวงจรปิด Fujiko CCTV  CCTV Lens

       กล้องวงจรปิด Fujiko CCTV  CCTV Monitor

       กล้องวงจรปิด Fujiko CCTV  อุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด
 

 

logo mediasearch

  1. ชำระผ่าน ATM ของธนาคาร กสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, และ ธนาคารกรุงเทพ ( ต้องยืนยันด้วยหลักฐานการชำระเงิน )
  2. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ( ต้องยืนยันด้วยหลักฐานการชำระเงิน )

           กรณีเลือกชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ด้วยแบบฟอร์มของธนาคาร นำฝากเงินเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่ระบุข้างล่างนี้


ธนาคาร
สาขา  ชื่อบัญชี เลขที่ ประเภทบัญชี
   ธ. กรุงเทพ
สะพานพระปิ่นเกล้า บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด 162-4-23226-8

ออมทรัพย์

  ธ. กสิกรไทย
ย่อยเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด 758-2-34894-9

ออมทรัพย์

  ธ. กสิกรไทย
เซฟ-อี พุทธมณฑล บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด 767-1-00948-1

กระแสรายวัน

   ธ.ไทยพาณิชย์
ย่อยเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด 183-2-12290-1

ออมทรัพย์

หมายเหตุ:
***ในกรณีชำระที่เค้าน์เตอร์ธนาคาร กรุณานำสำเนาใบนำฝากเงิน แฟกซ์กลับมาที่บริษัท
​​​​​​​หมายเลขแฟกซ์ 0-2888-3199 กรุณาระบุ "ชื่อพนักงานขาย" ให้ชัดเจน **

ติดต่อสอบถามขัอมูลของท่านได้ที่

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด
เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 303-249-4229

Media Search Co.,Ltd.
จะดำเนินการส่งสินค้าให้ท่านได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันเอกสารการชำระเงิน

ทางบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเราFUJIKO CCTV


SAMSUNG CCTV

SANYO CCTV


GANZ CCTV

 

 

 
 
หน้าแรกกล้องวงจรปิด เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด สินค้ากล้องวงจรปิด ชำระเงินกล้องวงจรปิด ติดต่อกล้องวงจรปิด หน้าแรกกล้องวงจรปิด เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด สินค้ากล้องวงจรปิด วีธีชำระเงินกล้องวงจรปิด ติดต่อกล้องวงจรปิด