CCTV
CCTV
 

ประเภทกล้องวงจรปิด

       Fujiko CCTV  กล้องวงจรปิดมาตราฐาน
    
       Fujiko CCTV  กล้องวงจรปิดแบบโดม

       Fujiko CCTV  กล้องวงจรปิดขนาดเล็ก

       Fujiko CCTV  กล้องวงจรปิดสปีดโดม PTZ

       Fujiko CCTV  กล้องอินฟาเรด

       Fujiko CCTV  Non-Pc Base DVR

       Fujiko CCTV  PC Based DVR

       Fujiko CCTV  PC Card DVR

       Fujiko CCTV  Pan/Tile Scanner  CCTV

       กล้องวงจรปิด Fujiko  Housing and Bracket

       กล้องวงจรปิด Fujiko  CCTV Lens

       Fujiko CCTV  CCTV Monitor

       Fujiko cctv  อุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด                     


   

 

Media Search Co.,Ltd.


เพิ่มอุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวงจรปิด เพิ่มความปลอดภัย

กล้องวงจรปิด หรือกล้อง CCTV ที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญไปแล้วในยุคของการป้องกันทรัพย์สิน
การป้องกันอาชญกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน สิ่งที่มีค่ายิ่งของคุณ

แต่บ่อยครั้งที่ปัญหากล้องวงจรปิดของท่าน ชำรุดหรือขาดการดูแลรักษาทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง CCTV ลดลงจนส่งผลต่อภาพการบันทึกซึ่งเป็นปัจจยสำคัญของการทำงานหรือการแสดงผลลัพธ์ออกมาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพที่ควรจะเป็น..

และหากกลับพิจารณาข้อบกพร่องดังกล่าวก็จะพบว่าเราสามารถหรือมีวิธีการที่จะช่วยเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพวงจรปิดและรักษาความทนทาน
ในการใช้งานของกล้องวงจรปิดได้ โดยการเพิ่มอุปกรณ์เสริม..ซึ่งพอวันนี้ทีมงานได้พอสรุปอุปกรณ์เสริมหลักๆ ที่ควรจะมีให้กับกล้องวงจรปิดของท่าน อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของทรัพย์สินของท่าน

1.เครื่องหุ้มกล้อง หรือกล่องหุ้มกล้อง (Camera Housing)

อุปกรณ์นี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีความคงทนต่อสภาวะอากาศ สิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยสามารถที่จะนำกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปติดตั้งใช้งานได้ทุกสถานที่ตามความต้องการ เนื่องด้วยเครื่องหุ้มกล้อง หรือกล่องหุ้มกล้อง มีหลายชนิด หลายแบบ ให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ อาทิ
- รุ่นที่มีพัดลมช่วยระบายอากาศ ทั้งภายในและภายนอก (ระหว่างตัวกล่องหุ้มกล้องกับแผงกันแดด Sunshield )
- รุ่นมีที่ปัดน้ำฝน บางชนิดมีระบบการระบายความร้อนด้วยน้ำ เพื่อติดตั้งกล้องบริเวณที่มีความร้อนสูงๆ
- รุ่นป้องกันฝุ่นมาก ก็มีรุ่นที่มีการปิดผนึกอย่างดี สามารถป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปภายในได้
- รุ่นที่ทนทานต่อการกัดกร่อนโลหะ โดยสร้างด้วยโลหะพิเศษ เช่น Stainless-Steel
Housing CCTV

ทั้งนี้การเลือกใช้กล่องหุ้มกล้องนอกจากสภาวะภายนอกแล้ว จะต้องคำนึงจึงภายในตัวกล่องหุ้มกล้อง ซึ่งจะมีกล้องและเลนส์ติดตั้งอยู่ จะต้องมีขนาดที่เหมาะสม ซึ่งควรจะให้มีขนาดใหญ่ไว้สักเล็กน้อยเพื่อให้อากาศภายใน สามารถหมุนเวียนได้ เป็นการช่วยระบายความร้อนให้กับกล้องได้ส่วนหนึ่ง

2.ฐานกล้องวงจรปิดที่สามารถหมุนส่ายซ้าย/ขวา - ก้มเงยได้ หรือที่เรียกว่า Pan & Tilt CCTV Unit

Pan Tilt CCTV

เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กล้อง สามารถที่จะเปลี่ยนได้หลายทิศทาง ทั้งมุมต่ำ และมุมสูง เช่น กล้องที่ติดตั้งอยู่กับฐานกล้องหมุนส่ายซ้าย/ขวา - ก้มเงยได้ ซึ่งติดตั้งบนเสามีความสูงประมาณ ๑๐ เมตร สามารถที่จะปรับมุมก้มเพื่อจะดูวัตถุ หรือคนที่อยู่บนพื้นดิน ซึ่งมีระดับต่ำกว่าตำแหน่งที่ติดตั้งกล้อง หรือมุมเงยเพื่อมองไปยังอาคารที่สูงกว่า ไม่ว่าจะเป็นทิศทางตรงด้านหน้าหรือจะหมุนไป ยังทิศทางอื่นๆ ก็สามารถทำได้

การพิจารณาเลือกใช้ฐานกล้องนั่น เราควรเลือกให้เหมาะสมกับงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นประหยัดค่าใช้จ่าย ยกตัวอย่างการติดตั้งภายในอาคารสำนักงาน สภาพแวดล้อมปกติ ก็ควรใช้ฐานกล้องแบบธรรมดาสำหรับที่ใช้ภายในอาคาร แต่ถ้าเป็นภายในอาคารของโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ประกอบด้วย เช่น มีฝุ่นละอองมากกว่าปกติ มีการกัดกร่อนของโลหะสูง ก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้ฐานกล้องที่มีคุณสมบัติพิเศษ ให้เหมาะสมกับสภาพของสถานที่นั้นๆ
ก็ผ่านกันไปแล้วสำหรับข้อแนะนำในเรื่องของการเพิ่มอุปกรณ์เสริมให้กับกล้องวงจรปิดของท่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวงจรปิดและที่สำคัญยังเพิ่ม
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านด้วย
FUJIKO CCTV


SAMSUNG CCTV

SANYO CCTV


GANZ CCTV
 
หน้าแรกกล้องวงจรปิด เกี่ยวกับสินค้ากล้องวงจรปิด สินค้ากล้องวงจรปิด ชำระเงินกล้องวงจรปิด ติดต่อกล้องวงจรปิด