BANGKOKPHOTO CCTV

CCTV
 

ประเภทกล้องวงจรปิด

       Fujiko CCTV  กล้องวงจรปิดมาตราฐาน
    
       Fujiko CCTV  กล้องวงจรปิดแบบโดม

       Fujiko CCTV  กล้องวงจรปิดขนาดเล็ก

       Fujiko CCTV  กล้องวงจรปิดสปีดโดม PTZ

       Fujiko CCTV  IR Illuminator กล้องอินฟาเรด

       Fujiko CCTV  Non-Pc Base DVR

       Fujiko CCTV  PC Based DVR

       Fujiko CCTV  PC Card DVR

       Fujiko CCTV  Pan/Tile Scanner  CCTV

       Fujiko CCTV  Housing and Bracket

       Fujiko CCTV  CCTV Lens

       Fujiko CCTV  CCTV Monitor

       FUJIKO CCTV  อุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด

 

Media Search Co.,Ltd.

นานาสาระกล้องวงจรปิด ..


CCTV-FUJIKO-NEWS

ตอนภาพจากกล้องวงจรปิด สามารถใช้เป็นหลักฐานในศาลได้หรือไม่

สวัสดีครับ วันนี้นานาสาระจากกล้องวงจรปิด จะพูดถึงเรื่องกฎหมายเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจมองข้าม
เพราะถูกมองว่าไม่มีความรู้ แต่ตราบใดก็ตามที่เรามีส่วนที่เกี่ยวข้อง ก็ควรจะเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจและเรียนรู้ในเรื่องกฎหมาย ฉะนั้นในนานสาระกล้องวงจรปิดในสัปดาห์นี้จะขอหยิบเอากรณีตัวอย่างของภาพจากกล้องวงจรปิด สามารถใช้เป็นหลักฐานในศาลได้หรือไม่

ประเด็นคำถาม

กรณีมีผู้กระทำความผิดและไม่มีหลักฐานใดๆ นอกจากกล้องวงจรปิดเพียงอย่างเดียว  ไม่ทราบว่าสามารถนำไปเป็นหลักฐานได้หรือไม่  และหากภาพนั้น ไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากระทำความผิด  เช่น กรณีลักทรัพย์ แต่ได้นำทรัพย์ใส่ถุงขยะแล้วนำออกไป ภาพในกล้องก็เป็นเพียง  การนำถุงขยะออกไป ซึ่งทำให้ผู้ต้องหาแย้งได้ว่านำขยะไปทิ้ง  กรณีนี้จะสามารถเอาผิดได้หรือไม่

คำชี้แจง

หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น  แม้จะไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นเหตุการณ์ในขณะที่ผู้ต้องหากระทำความผิดนั้น  แต่ก็มีภาพพฤติกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของผู้ต้องหาในเทปบันทึกภาพที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิด  อันเป็นพฤติกรรมที่อาจสงสัยได้ว่าผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยได้กระทำความผิด  จึงย่อมนำมาใช้เป็นพยาน หลักฐานประกอบในการพิสูจน์ความผิดเมื่อมีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้  โดยพนักงานสอบสวนย่อมมีอำนาจรวบรวมหลักฐานทุกชนิด
เท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริง  และพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ะถูกกล่าวหา  เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 131

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 131  ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา

 

หมายเหตุ
- กล้องวงจรปิดเป็นวัตถุพยาน ที่เป็นหัลกฐานในการให้ได้ข้อเท็จจริง และสามารถนำไปพิจารณา ตัดสินคดีความว่าผู้ใดเป็นฝ่ายผิดได้
- กล้องวงจรปิด หากใช้ไม่ถูกกาลเทศะ ไม่ถูกสถานที่ แล้วนำไปใช้ให้ผู้อื่นเสียหายก็เป็นละเมิดได้ เพราะเป็นการไปล่วงละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น

หวังว่าคุณผู้อ่าน โดยเฉพาะผู้ที่มีกล้องวงจรปิดครอบครองจะได้สาระประโยชน์จากบทความดักล่าวข้างต้น แล้วพบกันใหม่ในคราวต่อไป

 

 


FUJIKO CCTV


SAMSUNG CCTV

SANYO CCTV


GANZ CCTV
 
หน้าแรกกล้องวงจรปิด เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด สินค้ากล้องวงจรปิด วิธีการชำระเงินกล้องวงจรปิด ติดต่อกล้องวงจรปิด