Acces Control

กล้องวงจรปิด
 

ประเภทกล้องวงจรปิด

       บทความกล้องวงจรปิด  กล้องวงจรปิดมาตราฐาน
    
       บทความกล้องวงจรปิด  กล้องวงจรปิดแบบโดม

       บทความกล้องวงจรปิด  กล้องวงจรปิดขนาดเล็ก

       บทความกล้องวงจรปิด  กล้องวงจรปิดสปีดโดม PTZ

       บทความกล้องวงจรปิด  IR Illuminator กล้องอินฟาเรด

       บทความกล้องวงจรปิด  Non-Pc Base DVR

       บทความกล้องวงจรปิด  PC Based DVR

       บทความกล้องวงจรปิด  PC Card DVR

       บทความกล้องวงจรปิด  Pan/Tile Scanner  CCTV

       บทความกล้องวงจรปิด  Housing and Bracket

       บทความกล้องวงจรปิด  CCTV Lens

       บทความกล้องวงจรปิด  CCTV Monitor

       บทความกล้องวงจรปิด  อุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด

 

 

Media Search Co.,Ltd.


Access Control Fk-821h

รุ่น

คุณสมบัติ

ราคา

FK-821H
(offline)

FK-821H
(online)

- รองรับบัตรสูงสุด 1,024 ใบ
- ระยะอ่านบัตร 10-15 ซ.ม.
- เลือกรูปแบบ Access Control การเข้าออกประตูได้

13,500 บาท


17,000
บาท

Acces Control fk-821h

 
หน้าแรกเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด เกี่ยวกับสินค้ากล้องวงจรปิด เกี่ยวกับสินค้ากล้องวงจรปิด วิธีชำระเงินกล้องวงจรปิด ติดต่อกล้องวงจรปิด