บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ควรได้รับการอบรมเพราะเหตุใด?

 

การอบรมช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในสมัยปัจจุบัน นอกเหนือจากการสอนให้คนงานรู้จักวิธีการทำงานแล้ว ยังต้องสอนให้คนงานรู้จักทำงานอย่างปลอดภัยอีกด้วยต้องให้ช่างติดตั้งกล้องเรียนรู้ที่จะสังเกตุเห็นอันตราย และรู้จักหลีกเลี่ยงอันตรายและหากจะให้การอบรมช่างเพื่อความปลอดภัยมีประสิทธิผลจะต้องทำให้คงงานรู้ว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำด้วยตัวของเขาเอง

ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ควรได้รับการอบรมเพราะเหตุใด?

การอบรมเพื่อความปลอดภัย มิใช่การเรียกคนงานมานั่งรวมกันเพื่อรับทราบกฎข้อห้ามต่างๆ ของโรงงานและแนะนำให้ท่องจำให้ได้ เพื่อจะได้ไม่ฝ่าฝืนกฎโรงงานที่ไปทำการติดตั้งเพราะคงไม่มีกฏโรงงานแห่งใดที่จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่รัดกุมมากพอที่จะปกป้องคุ้มภัยคนงานได้ในกรณี ถึงหากจะมีกฎโรงงานที่วิเศษครบถ้วนดังกล่าว ก็คงจะไม่มีคนงานคนใดที่จะจดจำได้หมดในเวลาสั้นๆของการฝึกอบรมนั้นได้ แต่เป้าหมายของการฝึกอบรมคือ สอนให้คนงานเกิดความคิดความอ่านและสามัญสำนึกในการรู้จักการระวังภัย เพื่อเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง

ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ควรได้รับการอบรมเพราะเหตุใด?

ประเภทของการฝึกอบรมงานติดตั้งกล้องวงจรปิด

CCTV

อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามลักษณะคือ

1.ประเภทให้การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย (Safety Education) นั้นมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตการทำงาน และความปลอดภัยทั่วไปในโรงงานระหว่างดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด ข้อพึงระวังสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในโรงงานและรับทราบกฎโรงงาน

2.การฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย (Safety Training) มีเป้าหมายเพื่อฝึกหัดให้ช่างติดตั้งรู้จักวิธีการทำงานที่ถูกต้องมีความปลอดภัย และรู้จักหลีกเลี่ยงจุดอันตรายในการทำงาน

ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ควรได้รับการอบรมเพราะเหตุใด?

ขั้นตอนของการฝึกอบรม

ในการจัดฝึกอบรมช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้น มีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

1.วิเคราะห์ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดที่จะรับการอบรม

2.เตรียมหลักสูตรเพื่อจัดเนื้อหาการสอนและฝึกอบรมให้เหมาะสม

3.เตรียมอุปกรณ์การสอนตามความเหมาะสม

4.เตรียมบุคลากรและรายละเอียดปลีกย่อยประกอบการอบรม

5.จัดเตรียมวิธีการ และข้อทดสอบประเมินผลการอบรม

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctcbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com